Samme dag som Oslofjorden befestninger overga seg etter tyske trusler, ble Tønsberg inntatt av tyske styrker. Dette skjedde 14. april 1940 etter forhandlinger i Tønsberg. Under trusler om at tyske flåte- og flyangrep på byen om de norske styrkene på Måkerøy og Håøya ikke la ned våpnene. Kampene i Oslofjorden var dermed over. Tønsberg okkuperes.

Tekst: Thomas Nilsen

Bolærne fort overga seg etter to dagers motstand, Karljohansvern etter fire timer, mens Mågerø og Håøya ikke kom i kamp. Det var falne på begge sider. 7 nordmenn og antagelig rundt ti tyske soldater, i tillegg til sårede på begge sider. Drept i skuddvekslinger mellom marinefartøyer og etter tyske flyangrep. Men antallet falne vestfoldinger var lavt i forhold til de som falt andre steder i Norge. Deretter begynte den fem år lange tyske okkupasjonen.

Tyske soldater i Tønsberg 13. eller 14. april 1940. (Foto: Vestfoldarkivet)

Tønsberg inntas av tyske styrker

Tyske styrker var innom Tønsberg 13. april, men de forlot byen samme dag. Dagen etter ankom en større troppestyrke fra Horten. ledet av major Ballert, byen. Slik ble den tyske overtakelsen av Tønsberg skildret i Hortensavisen Gjengangeren i slutten av april 1940:

Ved middagstid lørdag rykket tyskerne inn i Tønsberg for å ordne med den forestående besettelse. Troppene som kom fra Horten stod under ledelse av løitnant Bodenius. Turen gikk først til politistasjonen, hvor man hadde en konferanse med fungerende ordfører, advokat Thomas Thorsen og politimester Fehn.
Der blev stillet spørsmål om Tønsberg vilde yde motstand og hertil svartes benektende. Derblev derefter tatt opgave over våben og ammunisjon og det lager som fantes herav blev tatt i forvaring, forteller «Tønsberg Blad».
Fra tysk side blev det frem holdt at det nu måtte legges ann å å få alt mest mulig i normale folder igjen. Dette gjelder både politiets arbeide og den kommunale forvaltning — Og ikke minst næringslivet i dets forskjellige former.
Efter at en del andre detalj spørsmål var behandlet, drog den tyske forhandler med et par ledsagere ned til bryggen, hvor kaptein Amundsen på torpedo båten «Farm» overgav sin kommando.
Efter besiktigelse av Tønsberg sjømannsskole og bevoktningsfartøiene på havnen vendte den tyske troppen tilbake til Horten, hvor fregattkaptein dr. Fenn hadde kommandoen.
Den egentlige besettelse av Tønsberg foregikk igår i forbindelse med overgivelsen av Oslo-, fjord Festning, Håøen, samt anleggene på Mågerø, som til da var under norsk kommando. I løpet av ettermiddagen kom en større tysk styrke til byen under ledelse av major Ballert. Inntoget skjedde under taktfast sang. Troppene samledes på torvet hvorefter major Ballert med sin stab begav sig op på politimesterens kontor for å møte de civile og militære myndigheter. Kommandanten på Oslofjord Festning, oberstløitnant Notland, fikk sig her forelagt de tyske krav og betingelser, og mens disse blev nøie studert av kommandanten, drøftet de tyske ledereforskjellige
spørsmål med de kommunale myndigheters representanter, fungerende ordfører Thomas Thorsen og politimester Fehn. Det rådet hele tiden en cordial
og forståelsesfull tone og de forskjellige tiltak blev ordnet uten
den minste friksjon. Det var en meget dramatisk stund da oberstløitnant Notland overrakte major Ballert sin erklæring om overgivelse. Det var tydelig at beslutningen hadde vært uhyre vanskelig å treffe, men stillet overfor de katastrofale følger for Tønsberg og distriktet en motstand vilde fått, hadde han ingen annen vei å gå.
Det blev efter denne begivenhet bestemt at en tysk tropp under løitnant Gerhards kommando skal sørge for sikkerheten i Tønsberg og omegn — dog ikke slik at tyskerne skal ta noen del i politiets arbeide. Tropper blev innkvartert på Teié og vil der holde sig klar til å gripe inn hvis noe unormalt skulde inntreffe. Efter at man hadde ordnet det formelle ved Tønsbergs og befestningsanleggenes overgivelse, drog tyskerne utover Nøtterø for å sette sig i besiddelse av Håøen og Mågerø. De norske mannskapene tok her opstilling mens resultatet blev bekjentgjort og derefter fikk de beskjed om at samtlige skulde sendes hjem. Og i løpet av kvelden kom ~en hel del
tilbake til Tønsberg.

Gjengangeren april 1940.
Tyskerne har inntatt Måkerøy fort. (Foto: Vestfoldarkivet)

Les mer om Tønsberg og Vestfold under krigen. Bestill bøker her.