Ved Kaldnes Mekaniske Verksted ble det beslaglagte norske handelsskip ombygd til såkalte Sperrbrecher, skip med luftvern som skulle beskytte konvoier og havneanlegg mot allierte fly. I Tønsberg lå det et slik skip våren 1945, omtalt som Thorsland/Thorland i Milorgs papirer.

Tekst: Thomas Nilsen

Tønsbergs innbyggere fryktet et alliert angrep mot Kaldnes under krigen, og det hjalp ikke på usikkerheten av flyalarmen gikk 77 ganger gjennom krigsårene. Da var det bare å komme seg ned i nærmeste bombe- eller dekningsrom. Ofte i en kjeller under et hus av tre. Mange husket også angrepet på Vallø i slutten av april 1940, et varsel om hva som kunne komme.

Tysk skip utenfor ubåtstasjonen i Tønsberg i mai 1945. Skipet med navn DS Rüdersheimer som var ex britisk Springfjord tatt som tysk krigsbytte i Trondheim i 1940 (under bygging). Rüdersheimer var lagt opp i Teie og ventet på plass på verft, i følge opplysninger fra Erling Skjold. (Foto: Vestfoldarkivet)

Under krigen ble over 200 handelsfartøy bygd om til såkalte sperrbrecher av tyskerne. Disse skulle beskytte tyske konvoier, havner etc. Fulle av luftskyts (på de runde platåene), og utstyr til å rydde sjøminer, skulle de beskytte tyske skip, konvoier og havner. Thorland, eller Thorsland, på bildet over er omtalt i Milorgs dokumenter fra mai 1945. Disse er gjengitt i boken Krig og fred Vestfold våren 1945. Båten lå i Tønsberg i 1945. Åpnet i følge kilder og vitneberetninger ild blant annet under bombingen av Vallø, Skulle forsvare Kaldnes mot alliert bombing. Milorg slapp om bord 11. mai 1945 etter mye styr. Men de møtte en blid og beruset tysk kaptein.

Sperrbrucher nummer 26 – flyende luftvern

Det ble bygget minst en Sperrbrecher på Kaldnes under krigen. Sperrbrecher nummer 26 ble sjøsatt i 1943 og tok sin første prøvetur i Tønsbergfjorden. Levert til Die Krigsmarine i juli 1943. Dette var opprinnelig et skip tilhørende A/S Mosvold Shipping Co. (Martin Mosvold) i Farsund. Skipet skulle opprinnelig hete MOSSTRAND.

Kaldnes AS ble etablert som skipsverft i Tønsberg i 1899. Skip bygget på Kaldnes. Del av album “Nybygg 57 116”. Sperrbrecher 26, byggenr. 110. (Foto: Vestfoldarkivet)
Sperrbrecher nummer 26. (Foto: Vestfoldarkivet)
Bilder tatt av båten som var et artilleriskip for den tyske krigsmarinen – her før første prøveturen etter sjøsettingen. (Foto: Vestfoldarkivet)
Bilder tatt av båten som var et artilleriskip for den tyske krigsmarinen – her før første prøveturen etter sjøsettingen. (Foto: Vestfoldarkivet)
Byggingen av nytt sentralbygget under krigen. Kaldnes Mekaniske Verkstad var i drift, og på grunn av oppdrag for den tyske marinen, fryktet mange alliert bombing av verftet. Frykten ble ikke mindre av stadige overflyvninger av allierte observasjons fly det siste krigsåret.

Flere av disse båtene ble satt til å rydde miner i Nordsjøen og Skagerak i årene etter krigen. Dette var starten på den moderne tyske marine. Flere skip gikk ned i dette arbeidet, og mange omkom. Litt som de såkalte “himmelfartskommandoene” som måtte rydde miner rundt tyske anlegg etter krigen, men nå til sjøs. Båtene var underlagt britisk kommando.

Sperrbrecher 26 ble ferdigstilt i 1943 ved Kaldnes Mekaniske verksted. Skipet ble senket nær Elbe i august 1944.

Her er en oversikt tyske sperrbrecher.

Også andre typer båter gikk inn i tysk krigstjenste. Her en hvalbåt i Vestfolds skjærgård, ombygd til militær patruljebåt.

Mer om Tønsberg under krigen kan du lese på denne nettsiden, eller ved å bestille bøker.