Oddane fort – fra tysk okkupasjon til kald krig

Halvard Oddane var 12 år da krigen brøt ut. Fra familiegården på Oddane kunne han se de tyske flyene i sine cockpiter i det flyene passerte i lav høyde på vei inn over Norge. Fra havet kom drønnene fra kamper og torpederinger. I dagene etter at angrepet gikk han i fjæra og samlet det som drev i land. Flagg, matrosluer, fyrstikkesker og annet fra senkede tyske skip.

Tekst: Thomas Nilsen

I en alder av 95 tar Halvard Oddane, født i 1928, fortsatt i mot enkelte historieinteresserte grupper til omvisning. På stedet der han vokste opp, og som krigen for alltid endret.

Det tyske skole- og artilleriskipet Brummer. Senket 14. april 1940.

Krig og senkningen av skip

En av hendelsene som gjorde størst inntrykk de dramatiske aprildagene i 1940, var senkningen av det tyske krigsskipet Brummer som var på vei tilbake fra Norge etter å ha lastet av tyske infanterister. Det var den britiske ubåten HMS Sterlet som senket Brummer som sank ved Tvisten fyr. HMS Sterlet forsvant selv kort tid etter. Resultatet av senkningene var ikke bare at materiell fra skipet drev i land, men også døde hester og soldater ble plukket opp langs kysten i og ved Oddane, og andre steder langs kysten i Brunlanes.

HMS Sterlet . Sannsynligvis senket 18. april 1940, fire dager etter at den senket Brummer. Mannskapet på 39 forsvant med ubåten. (Foto: Wikipedia)

Oddane blir et tysk kystfort

Året etter invasjonen dukket tyske offiserer på Oddane. Stedet skulle benyttes av det tyske kystartilleri, og kort tid etter kom det to franske feltkanoner trukket av fire hester. De ble satt opp i to midlertidige stillinger. Samme sommer ble det stor byggeaktivitet på Oddane. Norske arbeidere fra ulike entreprenører ble engasjert for å bygge stillinger, løpegraver, dekningsrom osv. Året etter kom det sovjetiske krigsfanger.

Oddane var en velegnet plass for det tyske kystartilleriet. Her kontrollerte de innseilingen til Grenlandsområdet sammen med fortet på Tangen ved Langesund. (Foto: Thomas Nilsen)
Huset der Halvor Oddane vokste opp. (Foto: Thomas Nilsen)

Sovjetiske krigsfanger

De sovjetiske krigsfangene ble behandlet dårlig. Da de kastet seg over råtten fukt tyskerne hadde kastet i avfallshaugen bak fjøset til familien Oddane, var den tyske reaksjonen slag og spark. Men fangene fikk beholde maten, etter det Halvard Oddane kan huske. Etter hvert ordnet moren det slik at mat ble lagt ut i et trau. Maten ble fordelt mellom fangene.

Skjermdump fra en av videoene om Oddane fort. Her forteller Halvard Oddane om soldaten Fritz som tok livet sitt i januar 1945. Han går i følge flere igjen på øye. På denne stien.

Soldatene ved fortet kom fra Tyskland og Østerrike. Mange hadde ulike skavanker, og var antagelig ikke egnet for fronttjeneste. Noen manglet et ben og benyttet proteser, andre ett øye. Kanskje noen var invalidisert under 1. verdenskrig?

Bygninger satt opp under krigen. (Foto: Thomas Nilsen)

Året etter, i 1942, fikk familien beskjed om at huset skulle rekvireres, resten revet, og familien måtte flytte inn i en liten leilighet i Nevlunghavn med to rom.

Etter krigen fikk familien Oddane huset tilbake, etter noe utfordringer med forsvarsdepartementet. Anlegget var nå en del av det norske kystartilleriet, og en nytt kapittel i fortets historie begynte.

Lær mer i bok og på nett

Dette var veldig kortfattet om Oddane fort under krigen, og beretningen til Halvard Oddane. På siden Hjem (oddanefort.no) kan du lese om fortet, og på samme side kan du se og høre Halvard Oddane forteller om stedet, anlegget og opplevelsene før og etter krigen i rundt 30 filmer og kart:  Festningsløypa (oddanefort.no)   

Infofilm om Oddane fort produsert av Erlend Larsen og Jan Helge Kaiser, forfatterne av boken Den kalde krigen og Vestfold og lenk til 

Tyske soldater forlot Oddane fort 12. mai, og mannskaper fra Milorg i Brunlans (avsnitt 155) overtok fortet og heiste det norske flagget. Faksimile fra boken “Krig og fred – Vestfold våren 1945”.

Faksimile fra Krig og fred Vestfold våren 1945.
« »