Det er i år 80 år siden D-dagen og operasjon “Neptun”. Under den allierte invasjonen deltok flere norske skip, blant annet jagerne Glaisdale og  Svenner. Om bord var det mannskaper fra Sandefjord og andre steder i Vestfold.

Tekst: Thomas Nilsen

Med jevne mellomrom har D-dagen blitt minnet i vestfoldavisene, og enkelte ganger med beretninger fra de som var med, eller på annen måte var berørt. I forbindelse med markeringen i 1984 skrev Ruth H. Christensen arbeidet for det norske utenriksdepartementet i London under krigen, og skrev om dagen i et innlegg i Sandefjords Blad under overskriften “Slik minnes jeg D-dagen”. Her omtaler hun jageren Glaisdale, der flere Sandefjordinger var om bord, blant annet Hjalmar Enok Johansen fra Korken i Sandefjord. Han var avstandsmåler om bord i jageren som deltok under invasjonen 6. juni 1944. En annen Ruths ektemann, Harald Ansgar Christensen, noe som selvfølgelig preget henne denne dagen i 1944.

Glaisdale under D-dagen – et minne

I dag, 6. juni, sitter jeg her og minnes D-dagen for 40 år siden. Jeg hadde vært i London i snart fire år og vi visste alle at D-dagen snart måtte komme. Min mann, som var om bord i jageren «Glaisdale», hadde ikke fått permisjon de siste to-tre ukene. Det var, heller ikke tillatt å nå hverandre pr. telefon i tiden før invasjonen. Jeg hører for meg fly-duren som vi ble vekket av om morgenen. Det kan ikke beskrives. Luften var full av fly, og de gikk sør over. Vi var glade for at dagen endelig var kommet, men vi tenkte på alle dem som var med. Hvordan ville det gå med dem? Min venninne Ruths mann var med som telegrafist og «gunner» på fly og min mann var ombord i «Glaisdale». Da vi kom på jobb fikk vi bekreftet at Ddagen var kommet. Det var opprømt stemning i UD hele dagen, og alle var spente på meldinger. Og det fikk vi utpå dagen. Da fikk vi beskjed om at «Svenner» var gått tapt. Dagen etter fikk jeg dette notatet av vår sjef Trygve Lie: «Til NTB fra Reuter. Reuters spesialkorrespondent Tighe har sendtReuters Byrå en melding fra den norske jager «Glaisdale» som han hadde besøkt den dagen, 7. juni, Den kongelige Norske Marines jagere hamrer ivei på de sterke tyske stillinger på Normandies kyst. Særlig er det et lite skip, «Glaisdale», som leverer
en fin kamp under de innledende bombardementerpå invasjonsdagen. Jeg fant skipets offiserer under en kort hvil i messen, da jeg stakk over for å hilse på dem i formiddag, skriver korrespondenten. De var trette, men samtidig
opprømte. Vi hadde den tilfredsstillelse å ramme en av de tyske befestede stillinger, sa skipssjefen, den 32 år gamle kaptein-løytnant Kjeholt. Vi var vidne til landsetningene og så tanksene kjøre i land. Vi venter nå på nye ordre for
å gå inn og bombardere igjen, slutter skipssjefen. Korrespondenten tilføyer at «Glaisdale», som er en jager i Hunt-klassen og med norsk besetning, har et fint rulleblad fra denne krig. Den har vært i kamp og senket E-båter i Nord-
sjøen og deltok under landsetingen i Nord-Afrika.» Vi i UD var både stolte og glade over denne meldingen som kom dagen etter invasjonen. Jo, det var spennende dager vi hadde for 40 år siden. Med «Glaisdale» gikk det slik: Den gikk på en mine etter cirka tre uker ved franskekysten, og ble tauet inn til England. Det var flere gutter fra Sandefjord med der. Noen av dem jeg husker navnet på nå foruten min mann, var Robert Berntsen, Olaf G. Hansen, Hjalmar Johansen, Kroken, og Gunnar Singdahlsen, Johan Nilsen og Nils Marg. Kanskje var det flere. Ja, vi var stolte over alle som var med. Et utklipp fra 1943 om «Glaisdale»: «Under et bessøk Kong Håkon avla ombord i den norske jageren «Glaisdale» fikk han høre følgende beretning som viste hvilken kaldblodighet en av jagerens kanonskyttere hadde vist under en trefning med fienden i Kanalen. Sammen med to britiske jagere var «Glaisdale» gått til angrep på en tysk konvoi utenfor kysten av Frankrike. En fiendtlig flåtestyrke grep inn, og det kom til voldsom kamp. Da
kampen var på sitt høyeste, slo plutselig forreste pom-pom klikk. Til tross for at det regnet med sporlys over fartøyet ble kanonskytteren på sin post og begynte rolig å ta kanonen fra hverandre, og fikk den i orden tidsnok til å delta i
den avsluttende ildgivning som drev fienden på flukt.» Videre står det i dette utklippet at «Glaisdale» har fått sitt navn etter den lille byen Glaisdale i Yorkshire. Jeg minnes dem alle som var om bord der, og takker alle som deltok i invasjonen 6. juni for 40 år siden.

Sandefjords Blad 7.juni 1984

Jageren Glaisdale.
Jageren Glaisdale.

Jageren Svenner senket D-dagen

Selve D-dagen skulle Glaidale slippe fra uten alvorlige hendelser, men hun gikk på en mine et par uker senere under fortsettelsen av operasjonen. Verre gikk det for jageren Svenner. Her var nestkommanderende om bord, Øivind Schau , en av Sandefjordingene. Han hadde på dette tidspunktet flere års skarp tjeneste i marinen. Da han gikk bord 90 år gammel i 2015 sto det følgende i en nekrolog i Aftenposten:

Schau var en av Marinens store krigshelter, høyt dekorert og høyt aktet. Hele sitt liv var han en staut offiser som var levende interessert i Marinen og Forsvarets utvikling.

Aftenposten 25. april 2005

Øivind Skau, som etter krigen ble kommandør i marinen, overlevde senkningen av jageren Svenner på D-dagen. Men det var det ikke alle som gjorde. Under «Svenner» oppdrag som støttefartøy utenfor Sword-sektoren ble jageren truffet av to torpedoer. Disse ble avfyrt fra en tysk torpedobåt 6. juni 1944. Klokken var 05.30. «Svenner» ble truffet midtskips. Skadene var omfattende, og hun brakk i to. Av mannskapet på 230 mann mistet 34 livet – 32 nordmenn og to briter. Det var flere fra Vestfold blant de omkomne.

Jageren Svenner.

Øivind Skau overlevde. Han hadde to år tidligere blitt tildelt krigskorset med sverd i 1942 etter operasjoner med MTB i den engelske kanal sommeren og høsten 1941, der de blant annet skjøt ned et fiendtlig fly 25. juli 1941.