Det var forventet at sluttkampen om Norge ville bli blodig. Helt til det siste. Noe ødeleggelsene og evakueringen i Finnmark var et vitnesbyrd om. Kun noen dager før begynte det å gå opp for milorg ledelsen i Vestfold at det kunne bli en ordnet overgang fra okkupasjon til fred.

Tekst: Thomas Nilsen

“En kapitulasjon var utenkelig helt til rundt 1. mai 1945. Da husker jeg at vi hadde et møte med alle områdesjefene i Ramnes,  og der repeterte vi våre forholdsregler og de ordrene områdesjefene ville få i tilfelle invasjon”, fortalte Axel Thv. Marthinsen et år etter den tyske kapitulasjonen i Norge.  Hele intervjuet i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945. Han var leder for avsnitt 153, et av Milorgs fire avsnitt i Vestfold (D-15). A-153 var delt inn i fem områder: Tønsberg (1531), Andebu og del av Kodal (1532), Nøtterøy og Tjøme (1533), Sem og Åsgårdstrand (1534) og Ramnes og del av Våle (1535).

A/S Thv. Marthinsens Sølvvarefabrikk i Tønsberg. Her holdt Milorg ledelsen til i maidagene 1945 (Foto: TN )
A/S Thv. Marthinsens Sølvvarefabrikk i Tønsberg (Foto: TN )

Milorg sitt hovedkvarter i Tønsberg

8. mai 1945 rigget staben i A-153 seg til i A/S Thv. Marthinsens Sølvvarefabrikk i Tønsberg. Det var herfra Axel. Thv. Marthinsen kommanderte sine bevæpnede mannskaper natt til 9. mai 1945. Les mer om oppbyggingen av Milorg våren 1945 og aktivitetene under frigjøringsdagene i 1945 i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945. Kan skaffes i bokhandel eller fra e-forlag.no.

Avsnittsledelsen i A-153 fotografert like etter 9. mai 1945. Se navnene nedenfor.
Avsnittsledelsen i A-153 fotografert like etter 9. mai 1945. Se navnene nedenfor. (Foto: Vestfoldarkivet)

Følgende personer er med på bildet sammen med Avsnittssjef i 153, Axel Thv. Marthinsen, med deres dekknavn i parentes. Axel Thv. Marthinsen sitter foran. Han hadde dekknavnet “Antonsen”.

Øverste rekke (f.v.):

Gruppesjefene: Kjetil Kravik, Otto Corneliussen (Terje) og Tor Notland (Tom). Nestområdesjefer: F. Pihl (Sørensen), Albert Swift, Joh. Bollerud (Bernt). Meldeplasser: Hjalmar Andersen (Hans), Leif Kolkin (Ludvig). Kurer: Johan Christiansen (Hauken).

Midterste rekke (f.v.):

Tolk: Erling Håtun, Per M. Pettersen (Oskar), O-sjef i Tønsberg (1531): Olav Torp (Raymond), O-sjef i Sem og Slagen (1534): Conrad Berntsen (Lie), O-sjef Nøtterøy og Tjøme (O-1533): Ove Tollefsen (Brenna),   O-sjef Ramnes og del av Våle (1535): Kåre Holt og O-sjef i Andebu (1532):Trygve Bakkeland (Tolf).

Nederste rad (f.v.):

Nest A-sjef: Johan Killingstad (Tor), Transportsjef: Johs. Johnsen (Karlsen), Radiosjef: Tellus Rønningen (Storm), Pi-sjef Karsten Berger (Foss), Asst- A-Staben: Rolf Haukeland (Sør).

Tekst: Thomas Nilsen

Les mer om hvert oppbygningen av avsnittene i D-15 (Milorg i Vestfold) og hvert enkelt område i boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” (e-forlag.no. Utgitt 2015).

Freden_omslag mini