På oppdrag for Milorg i Ramnes og Våle

Da Håkon Heum hørte flyalarmen, først fra Sandefjord, deretter i Tønsberg, forsto han at de allierte flyene var på vei mot slipplassen på Gjelsås i Stokke.

Tekst: Thomas Nilsen

Håkon Heum, fra Søndre Heum i Undrumsdal, var med i hjemmestyrkene i Ramnes og Våle, det vil si område 1535 til Milorg i Vestfold (D-15). Han tilhørte tropp 53, og var jeger i lag 396 under ledelse av Arnfinn Røed. De andre i laget var Åge Holm, Kristian Nyrerød, Per Reinemo og Harry Furuhaug. Laget ble dimittert 15. juli 1945. Les mer om Milorg i Vestfold i Krig og Fred – Vestfold våren 1945. Teksten fortsetter nedenfor bilder under.

 

Veteranfoto med flere tidligere medlemmer av O-1535 fra 8. mai 1995 tatt ved bjørkealleen sydøst for Menighetshuset i Våle. Bakerste rekke f.v: Bjarne Anfinnsen, Sigmund Kjølstad, Arve Gran, Leif Åsenden, Peder Fossnå, Gunnar Lund, Olav Gran, Lars Rustan, Sigurd Bråthen, Gert Grødal, Erling Åsenden, Knut Bu, Alf Skinnes, Bjarne Gunnerød, Magnus Sanner, Sølver Rustan, Håkon Heum, Oddvar Olsen. Første rekke f.v: Marit Haugen, Sverre Mandt, Erling Lima, Harald Wergeland, Arnfinn Rød, Sigurd Huseby, Sverre Solberg, Bjarne Eia, Kristian Gjelstad, Johan Vestad, Tollef Helstad, Kåre Skarrebo, Per Reinemo, Ingebjørg Bjerknes. Sittende f.v. Tores Benik Tumanjan, Adolf Mykland, Alfred Danielsen.
Veteranfoto med flere tidligere medlemmer av O-1535 fra 8. mai 1995 tatt ved bjørkealleen sydøst for Menighetshuset i Våle.
Bakerste rekke f.v: Bjarne Anfinnsen, Sigmund Kjølstad, Arve Gran, Leif Åsenden, Peder Fossnå, Gunnar Lund, Olav Gran, Lars Rustan, Sigurd Bråthen, Gert Grødal, Erling Åsenden, Knut Bu, Alf Skinnes, Bjarne Gunnerød, Magnus Sanner, Sølver Rustan, Håkon Heum, Oddvar Olsen.
Første rekke f.v: Marit Haugen, Sverre Mandt, Erling Lima, Harald Wergeland, Arnfinn Rød, Sigurd Huseby, Sverre Solberg, Bjarne Eia, Kristian Gjelstad, Johan Vestad, Tollef Helstad, Kåre Skarrebo, Per Reinemo, Ingebjørg Bjerknes.
Sittende f.v. Tores Benik Tumanjan, Adolf Mykland, Alfred Danielsen.

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 var Håkon ansatt ved Fahres Mekaniske verksted i Oslo. Da flyalarmen gikk, flyktet han opp mot Røa. Etter «faren over» ble signalisert dro han til leiligheten i Jacob Aalls gate, pakket eiendeler og tok seg frem til Vestbanestasjonen. Der fikk han plass på et tog som beveget seg sydover mens tyske fly strøk lavt over togsettet. Fra Skoppum stasjon gikk turen videre til fots mot Søndre Heum. Etter noen dager vendte han tilbake til Oslo. Høsten 1940 ble han alvorlig syk med dobbeltsidig lungebetennelse, og måtte flytte hjem til Undrumsdal. Med unntak av arbeid på en vannledning i Hallingdal sommeren 1942, ble han boende hjemme på gården frem til frigjøringen. Gjennom blant annet Per Reinemo kom han i kontakt med Milorg i 1943/44. Organisasjonen ble utsatt for opprullinger våren 1944, og Josef Haraldsen fra Tønsberg fikk oppgaven å gjenoppbygge Milorg i Vestfold.

Håkon Heum i 1943. (Privat foto)
Håkon Heum i 1943. (Privat foto)

Den første våpenopplæringen fikk Håkon på Holt gård, der han var et par ganger høsten 1944. I tillegg var han med under en sammenkomst hos Arve Gran på Revetal, hans første lagfører, og de drev noe våpen- og kamptrening i skogen ved Berg skole. Håkon hadde et våpen, en US-karabin som de hadde brukt under trening, gjemt på loftet i hønsehuset på Søndre Heum. Etter to-tre måneder kom meldingen om å overlevere dette til et lag i Ramnes. På sykkel, med våpenet i sekken, tråkket han i vei til avtalt sted. Etter noen spente øyeblikk, passordene stemte ikke, ble det klart at det var gruppen som skulle overta våpenet som hadde ankommet stedet.

Håkon Heum var med en liten gruppe til Merkedammen våren 1945 for å lete etter en savnet container etter ett av flyslippene der. Søket var uten resultater. Like etter frigjøringen ble en container med våpen og ammunisjon funnet i Merkedammen av to ungdommer. Under flyslippet på Gjelsås natt til 20. april 1945, kodenavn «Palme», var han med å markere slippområdet med lys, mens andre tok seg av containere, pakker, fallskjermer og videre transport av utstyret. De måtte være på vakt, tunge containere kunne falle ned med ødeleggende virkning: «En av fallskjermene åpnet seg ikke. Jeg så den falle ned og alt utstyret ble kastet ut i det den traff bakken», minnes Håkon Heum. I alt mottok Milorg i Vestfold 29 fly med forsyninger av våpen og annet materiell fra november 1943 til april 1945.

Håkon Heum på slipplassen på Gjelsås i Stokke våren 2016. (Foto. Thomas Nilsen)
Håkon Heum ved minnesmerket ved slipplassen på Gjelsås i Stokke våren 2016. Minnesmerket ble satt opp i 1995. Det er en informasjonstavle like ved som forteller om slippet. Teksten om slippet 20. april 1945 er skrevet av Arne Karlsen Nedrelien. (Foto. Thomas Nilsen)

Kort tid før frigjøringen festet Håkon to små norske flagg til høvren over hesteryggen under pløying, en stille markering under våronna. Siden det ikke var NS-folk på noen av gårdene i nærheten, våget han å flagge. Sent 8. mai 1945 fikk Håkon beskjed per telefon om å møte på låven til Jacob Rustan på Revetal. Der var blant annet Arve Gran. Han tok med seg det meste av laget til Håkon, og de fulgte Bispeveien til fots mot Berg skole i Våle tidlig 9. mai 1945. Der var en lastebil kjørt på plass, klargjort til å transportere arresterte NS-medlemmer. De arresterte først lensmannen som bodde på Berg skole, før de kjørte til Revetal, deretter videre mot Undrumsdal via Kåpeveien. Det var noen tyskere ved den tidligere tørrmelkfabrikken på Revetal, men de holdt seg i ro. Det tok ikke mange timene å gjennomføre arrestasjonene, og laget ble kort tid etter sendt til Tønsberg for å være hjelpepoliti: «Vi var ute på steder det var satt ut vakter. Passet på et hus i Farmannsveien, patruljerte i gatene og holdt vakt ved ruinene på Vallø», avslutter 94-åringen som i dag er bosatt på Nøtterøy.

Kilder:

Samtaler med Håkon HeumFreden_omslag mini

Våleminne 1986

Nilsen, Thomas: Krig og Fred – Vestfold våren 1945.

Les mer om siste delen av 2. verdenskrig i Vestfold i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 som kan bestilles her.

Håkon Heum har beholdt diplomet han fikk i 1945. Det er undertegnet av Josef Haraldsen, leder av D-15, og avsnittsjefen i A-153, Axel Thv. Marthinsen.
Håkon Heum har beholdt diplomet han fikk i 1945. Det er undertegnet av Josef Haraldsen, leder av D-15, og avsnittsjefen i A-153, Axel Thv. Marthinsen.

 

Freden_omslag mini

 

Første gang publisert i Tønsbergs Blad 2. april 2016. Tekst: Thomas Nilsen

 

« »