14. mars 1945 ble sydgående overgang ved Kjelle utenfor Tønsberg sprengt av et lag på tre mann under ledelse av Anders Tepstad. Nordgående overgang av et lag på tre mann under ledelse av Henry Svendsen. Les om aksjonene til Milorg i Vestfold (D-15) i 1945 i boken “Krig og fred- Vestfold våren 1945“. (Bokhandel, e-forlag.no )

 

Kilde: Krig og Fred – Vestfold våren 1945.

Freden_omslag