Olav Thorp Guttormsen var leder for Milorgs område 1531, det vil si Tønsberg by. Han samlet staben sin i Sølvvarefabrikkens lokaler tidlig 8. mai 1945 etter ordre fra avsnittssjefen i A-153, Axel Thorvald Marthinsen. Troppssjefene fikk beskjed om å holde seg klare og Olav Thorp Guttormsen sendte tropp 11 til sekundærstasjonen ved krematoriet. Troppen hadde fått ordre om å forhindre tysk sabotasje om nødvendig. De som holdt vakt måtte bære våpen skjult, det samme gjaldt armbindene som hadde blitt utdelt. Resten av dagen forløp rolig. Ut på kvelden ble Støt-troppen (“Dødsgjengen”) sendt opp til Sølvvarefabrikken for å holde vakt.
Områdesjefen i Milorg i Tønsberg (o-1531), Olav Thorp Guttormsen sammen med fire medlemmer av Støt-troppen til O- 1531, også kalt "Dødsgjengen", 17. mai 1945. F.v. Rolf Krohn, Gunnar Guttormsen, Hans Kruge (?) og fjerdemann bak flagget. Fotografert i Møllergaten.(Utlånt: Aasta Ragnhild Krohn)
Områdesjefen i Milorg i Tønsberg (o-1531), Olav Thorp Guttormsen, sammen med fire medlemmer av Støt-troppen til O- 1531, også kalt “Dødsgjengen”, 17. mai 1945. F.v. Rolf Krohn, Gunnar Guttormsen, Hans Kruge (?) og fjerdemann bak flagget. Fotografert i Møllergaten.(Utlånt: Aasta Ragnhild Krohn)

Klokken 23 ble det satt ut vakter ved et AT-lager i Nedre Langgate på grunn av tysk plyndring. Kort tid etter rykket Støt-troppen inn på Tønsberg politikammer. Ved midnatt mottok området mobiliseringsordren som kom via avsnittsledelsen fra sentralledelsen (SL) i Oslo. Øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge, Franz Böhme, hadde undertegnet kapitulasjonspapirene. Samtlige tropper fikk ordre om å rykke inn i sine forlegninger og telefonforbindelser ble etablert. Troppene hadde på forhånd tatt seg ut plasser som skulle benyttes som hovedkvarter. I løpet av morgentimene tok områdets tropper kontroll over det meste av byen. Tyskerne holdt seg i sine forlegninger, eller om bord i skipene ned ved havnen.

9. mai 1945, Klokken 07.15, rykket Støt-troppen opp til Berg interneringsleir sammen med enheter fra Slagen (0-1532). De var forberedt på motstand fra de norske vaktene på Berg.

Les mer om og se bilder fra tiden før og under frigjøringen i Tønsberg i boken “Krig og fred – Vestfold våren 1945″ (bokhandel / e-forlag.no )

Tekst: Thomas Nilsen

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.