Avsnitt 152 – Milorg i Horten og Omegn

Dagfinn Huseby hadde 791 mann under sin kommando 8. mai 1945. Av disse lå 26 i celler på Skauen vestover i fylket. Han var leder for avsnitt 152 i Milorgs distrikt nummer 15 (D-15). Avsnittet var delt inn fem områder: O-1521 (Horten by), O-1522 (Holmestrand, Botne og del av Sande), O-1523/O-1524 (Borre og del av Våle) og O-1525 (Hof og Ytre Sandsvær). I Horten var det stor tysk tilstedeværelse på grunn av marinebasen Karljohansvern.

Tekst: Thomas Nilsen

John hjemmefronten 1945
Lag fra O-1521, Horten, i mai 1945. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)

Etter den allierte invasjonen av Frankrike i juni 1944 hadde Norge fått større betydning for den tyske ubåtflåten, noe Horten fikk merke mot slutten av året med stadige allierte fly på rekognoseringer over byen og flyangrep ute i fjorden. Et stort alliert flyangrep 23. februar 1945 gjorde store materielle ødeleggelser inne på marinebasen, men tyskerne kunne etter kort tid fortsette vedlikeholdet av ubåter i tørrdokk.

Sovjetiske krigsfanger på Møringa. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)
Sovjetiske krigsfanger på Møringa. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)

Natt til 9. mai 1945 gikk Milorgs mannskaper til aksjon. De hadde variert erfaring, og enkelte var uten tvil nervøse for å komme i kamp med de tyske soldatene. Mange lagførere i Milorg møtte for første gang hele laget denne natten.

På vakt utenfor Horten Kino 9. mai 1945. Hit ble arresterte medlemmer av NS og krigsprofitører fraktet. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)
På vakt utenfor Horten Kino 9. mai 1945. Hit ble arresterte medlemmer av NS og krigsprofitører transportert. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)

På Borre kom det til trefning mellom Milorg og tyske soldater, og i Horten mistet to sivile livet da en tysk soldat kastet et sprenglegeme. Denne soldaten kom til å skape mer uro en måned senere. Les om hendelsene i Horten og resten av fylket våren 1945 i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 (I bokhandel, Horten Lokalhistoriske senter eller e-forlag.no).

 

 

 

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.
« »