Avsnitt 152 – Milorg i Horten og Omegn

Dagfinn Huseby hadde 791 mann fra Milorg under sin kommando 8. mai 1945. Av disse lå 26 i celler på Skauen vestover i fylket. Han var leder for avsnitt 152 i Milorgs distrikt nummer 15 (D-15). Avsnittet var delt inn fem områder: O-1521 (Horten by), O-1522 (Holmestrand, Botne og del av Sande), O-1523/O-1524 (Borre og del av Våle) og O-1525 (Hof og Ytre Sandsvær). I Horten var det stor tysk tilstedeværelse på grunn av marinebasen Karljohansvern.

Tekst: Thomas Nilsen

John hjemmefronten 1945
Lag fra O-1521, Horten, i mai 1945. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)

Etter den allierte invasjonen av Frankrike i juni 1944 hadde Norge fått større betydning for den tyske ubåtflåten, noe Horten fikk merke mot slutten av året med stadige allierte fly på rekognoseringer over byen og flyangrep ute i fjorden. Et stort alliert flyangrep 23. februar 1945 gjorde store materielle ødeleggelser inne på marinebasen, men tyskerne kunne etter kort tid fortsette vedlikeholdet av ubåter i tørdokk.

Sovjetiske krigsfanger på Møringa. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)
Sovjetiske krigsfanger på Møringa etter frigjøringen i mai 1945. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)

Milorg tar over kontrollen av Horten

Natt til 9. mai 1945 gikk Milorgs mannskaper til aksjon. De hadde variert erfaring, og enkelte var uten tvil nervøse for å komme i kamp med de tyske soldatene. Horten var tross alt tyskernes viktigste militære område i Vestfold, og det var mange tyske soldater i og ved byen. Mange lagførere i Milorg møtte dessuten for første gang hele laget de skulle kommandere over denne natten. Det var mye som skulle på plass på kort tid.

På vakt utenfor Horten Kino 9. mai 1945. Hit ble arresterte medlemmer av NS og krigsprofitører fraktet. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)
På vakt utenfor Horten Kino 9. mai 1945. Hit ble arresterte medlemmer av NS og krigsprofitører transportert. (Utlånt: Lokalhistorisk Senter Horten)

På Borre kom det til trefning mellom Milorg og tyske soldater, og i Horten mistet to sivile livet da en tysk soldat kastet et sprenglegeme. Denne soldaten kom til å skape mer uro en måned senere. Les om hendelsene i Horten og resten av fylket våren 1945 i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 (I bokhandel, Horten Lokalhistoriske senter eller e-forlag.no).

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.
« »