Lørdag 12. mai 1945 inntok støt-troppen til Milorg i Tønsberg (O-1531) Bolærne fort på Østre Bolærne (Bolæren). De tyske soldatene hadde pakket ned utstyret, merket det og fortet var klargjort for overlevering. Noen dager før hadde Tønsberg Røde kors deltatt i arbeidet med å evakuere sovjetiske krigsfanger fra “russerleiren” på Mellom-Bolæren.

Tekst: Thomas Nilsen

De tyske soldatene drar fra Bolærne fort, mens Milorg overtar 12. mai 1945. (Aasta Ragnhild Krohn)
De tyske soldatene drar fra Bolærne fort, mens Milorg overtar 12. mai 1945. (Aasta Ragnhild Krohn)

På det tidspunktet Milorg overtok kontrollen over Bolærne fort hadde de endelig fått tilgang til alle fartøyer og installasjoner kontrollert av tyske militære i Vestfold. Områdesjefen i 1531, Olav Thorp Guttormsen, dro ut til øya tidlig om morgenen lørdag 12. mai 1945 med støt-troppen (kalt “Dødsgjengen”). Da de kom frem møtte de en ansvarlig tysk offiser som ikke var helt edru, men overtakelsen gikk ryddig for seg. Klokken 9 om morgenen stilte mannskapene i Støt-troppen opp, og flagget ble deretter heist. Etter fem år vaiet det norske flagget over fortet. En av medlemmene i Støt-troppen, Rolf Krohn, hadde vært på fortet under kamphandlingene med den tyske invasjonsflåten 9. og 10. april 1940. Les mer og se flere bilder fra over overtagelsen av Bolærne fort og andre episoder fra Vestfold i 1945 i boken Krig og fred – Vestfold våren 1945 (bokhandel / e-forlag.no). Boken er rikt illustrert.

Det norske flagget heises på Bolærne fort 12. mai 1945. (Utlånt: Aasta Ragnhild Krohn)
Det norske flagget heises på Bolærne fort 12. mai 1945. (Utlånt: Aasta Ragnhild Krohn)

På dette tidspunktet var fangene fra leiren på Mellom-Bolæren tatt hånd om av Tønsberg Røde Kors og evakuert til Tønsberg der de var lagt inn på blant annet Vestfold Fylkessykehus og i lokalet Sjøormen. Fangeleiren ble opprettet i 1943 for rundt 300 sovjetiske krigsfanger fra Østfronten som skulle arbeide med utbyggingen av forsvarsanleggene på Østre Bolærne. Året etter ble det en leir for syke fanger, fanger som skulle dø i en dødsleir uten medisinsk personell og utstyr. Les mer om leiren på kulturarv-vestfold.no.

 

 

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.