Utenfor Fayes gate 4 er det lagt ned åtte snublesteiner til minne om familien Jaffe. De drev i over 10 år forretningen Grand Bazar i Tønsberg. Helt frem til familien ble arrestert høsten 1942. 

Tekst: Thomas Nilsen            Lokalhistoriske bøker fra Tønsberg og Vestfold

Familien Jaffe drev i Tønsberg isenkramforretningen Grand Bazar A/S i Fayes gate 4 frem til 1942. Markus Jaffe, den eldste det er satt ned en snublestein til minne om på denne adressen, ble født i Vilnius i Litauen i 1861 (en del av Russland før 1918). Der giftet han seg med Berta Marie Tarrel. Utvandret til Norge i 1886, og han bosatte seg først i det som da het Christiania (Oslo). Ekteparet Markus og Berta Jaffe fikk fem barn før Bertha gikk bort i 1894. En av de fem var sønnen Leopold, født i 1892. Han bosatte seg i Tønsberg i slutten av 1920-årene, der han åpnet butikken Grand Bazar i Fayes gate 4. I 1942 bodde han samme med kone og barn i Saksils gate 5 i 1942. Kona, Rakel (født. Simansky), oppga i skjemaet hun ble pålagt av myndigheten å fylle ut i 1942, at hun hjalp til som ekspeditrise i butikken til ektemannen. Noen år etter at Leopold slo seg ned i Tønsberg, kom faren Markus etter sammen med sin tredje kone, Ester Erny. Hun var opprinnelig fra Polen, og kom via Tyskland til Norge i 1922. De to fikk ingen barn sammen.  

Grand Bazar i Fayes Gate 4 i 1930-årene. (Foto: Vestfoldmuseene)
Jaffe-familien forretning, Grand Bazar A/S, i Fayes Gate 4 i 1930-årene. (Foto: Vestfoldmuseene)

Men Ester Erny, født Halbkram i 1883 og fra Tarnov i Polen, og hadde tidligere vært gift men en Berkowitz. Hennes sønn, Adolf Berkowitz (f.1912), kom til Tønsberg som flyktning i 1937, sammen med sin kone Betty. Han hadde i barndomsårene gått på skole i Horten, men flyttet til Tyskland. Adolf fikk oppholdstillatelse etter inngripen fra politikere i Tønsberg, godt hjulpet av Charles Koklin, og fikk ansettelse ved Kaldnes mekaniske Verksted der han jobbet frem til arrestasjonen høsten 1942. Av yrke var Adolf både autogensveiser og kunst- og låsesmed.  

 Ekteparet Leopold og Rakel Jaffe fikk to barn. Den eldste, datteren Eva Marie (f.1919), gikk middelskole og handelsskole før hun arbeidet fulltid som ekspeditrise i familiens forretning, Grand Bazar. Den yngste, Rudolf (f. 1923),var elev ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, da han ble arrestert 1942. Han står oppført som en av de to av skolens jødiske elever som ble deportert og drept under Holocaust, den andre er kunstneren Ruth Maier, venninnen til Gunvor Hofmo. En som kjente Rudolf fra sine ungdomsår, husket at han var veldig ivrig i å spille tennis, og at han var veldig dyktig i idretten. Rudolf var en av ungdommene som brukte mye av fritiden sin på Gamle Idretten i Tønsberg. Han var også medlem av Tønsberg Turnforening.

Grand Bazar etter krigen med nye eiere. (Foto: Vestfoldmuseene)

 Markus, Leopold, Rudolf og Adolf ble alle arrestert 26. oktober og transportert opp til Berg interneringsleir utenfor Tønsberg. En måned senere ble de transportert fra interneringsleiren til Oslo med tog sammen med over 300 andre jødiske menn. Samtidig ble de jødiske kvinnen og barna i Tønsberg arrestert og sendt videre til Oslo. De gikk de fire mennene fra Jaffe-familien om bord i DS Donau sammen med Ester, Rakel, Eva-Marie og Betty. Alle, unntatt Leopold, Rudolf og Adolf, ble gasset i hjel kort tid etter ankomst til Auschwitz 1. desember 1942.  De tre mennene i alderen 19 til 50 år ble ved seleksjonen ved ankomst til Auschwitz tatt ut til tvangsarbeid. De gikk til grunne i dødsleiren i løpet av 1943.  

Samtidig med arrestasjonene av mennene 26. oktober 1942, ble eiendom og eiendeler beslaglagt av myndighetene. Dette med hjemmel i en ny lov som ministerpresident Vidkun Quisling og justisminister Sverre Riisnes hadde fått på plass i siste liten. Det var viktig å sikre seg at jødenes verdier ikke falt i tyske hender. NS-medlem og advokat Kaare Stang sørget for at eiendeler ble solgt til velvillige lokale kjøpere i Tønsberg. Flere av de var aktive i NS eller fangevoktere på Berg interneringsleir. Sporene etter familien ble effektivt visket ut – bare venner og naboer bevarte minnene etter de som en gang drev forretningen på denne adressen.

Her minnes  

Markus Jaffe 1861 – 1942. Drept i Auschwitz 1. 12. 1942.
Ester Jaffe 1883 – 1942. Drept i Auschwitz 1. 12. 1942.
Leopold Jaffe 1892 – 1942. Drept i Auschwitz i september 1943.
Rakel Jaffe 1894 – 1942. Drept i Auschwitz 1. 12. 1942
Eva Marie Jaffe 1919 – 1942. Drept i Auschwitz 1. 12. 1942.
Rudolf Jaffe 1923 – 1942. Drept i Auschwitz 15. 1. 1943
Adolf Berkowitz 1912 – 1942. Drept i Auschwitz 30. 1. 1943.
Betty Berkowitz 1913 – 1942. Drept i Auschwitz 1. 12. 1942.
Ord i en minnebok skrevet til nabojenta Ingrid Aas i Harbitz gate. Kun fire måneder før Betty ble drept i et gasskammer i nazistenes dødsleir Auschwitz.