Tårnhuset i Storgaten 45

Uenighet rundt bygningers utseende er ikke av ny dato. Da konsul O.C. Berrum fikk oppført bygningen i Storgaten 45 i Tønsberg i 1856, var mange misfornøyde.

Tekst: Thomas Nilsen     Lokalhistoriske bøker her.

Denne bygningen var en gang en av byens mest eiendommelige bygninger der den lå i Storgaten. Det ble oppført av konsul O.C. Berrum i 1856, en av byens redere som hadde tjent godt med penger på frakt av varer til kystbyene rundt Østersjøen under Krim-krigen (1853-56). Han var byens ordfører i 1854, i en periode da byen byttet ordfører hvert år. Som mange av byens ledende menn i 1850-årene var han allsidig, i tillegg til å være reder og ordfører kunne han smykke seg med tittelen skreddermester, kjøpmann og konsul. Han var med på å starte Den norske sjømannsmisjonen i Tønsberg og var sentral i byggingen av Tønsberg Domkirke og Tønsberg prestegård.  

Bygget i Storgaten 45 kom til å skape debatt og uenighet blant byens befolkning. Det ble hevdet at bygningen på grunn av sitt tårn minnet for mye om kirken. Tårnet ble dessverre revet i 1948. En gang så var det et fint syn for de som kom vandrende i Storgaten i retning kirken. 

« »