Hjemmestyrkene i Sandefjord og omegn (A-154) hadde gjennomgått harde prøvelser våren 1944 med arrestasjoner og tap av menneskeliv. En av de som fungerte som avsnittssjef i Milorgavsnitt 154, A-154, var Oddvar Midttun. Han hadde det øversta ansvaret i avsnittet som også omfattet Stokke og Kodal, skrev følgende om mobiliseringen av mannskapene før de skulle overta kontrollen i Sandefjord natt til 9. mai 1945:

Ordren ble mottatt 9. mai 1945 klokken 00.45, og den første aksjonen gjaldt Hvalmuseet som var mobiliseringsplass for politistyrkene. Det var rart å stå ansikt til ansikt med de guttene man hadde samarbeidet med et helt år som inntil da bare hadde vært representert av et lagnummer

Utdrag fra rapport skrevet av Oddvar Midttun

Mannskaper fra A-154 marsjerer i Sandefjord kort tid etter 8. mai 1945 i forbindelse med Grini-fangenes hjemkomst. (Privat album)
Mannskaper fra A-154 marsjerer i Sandefjord kort tid etter 8. mai 1945 i forbindelse med Grini-fangenes hjemkomst. (Privat album)

Overtagelsen gikk fredelig for seg og mannskapene utførte sine politioppgaver.

Men siste fase av krigen hadde ikke bare vært fredelig i Sandefjord. Byen var den i Vestfold som ble utsatt for flest allierte flyangrep. Angrepene var rettet mot transportskip ved blant annet Framnes Mekaniske Verksted A/S.

Fragment av en alliert flybombe på en høyde vest for Gokstad skole. (Foto: Thomas Nilsen)
Fragment av en alliert flybombe på en høyde vest for Gokstad skole. (Foto: Thomas Nilsen)

Det siste angrepet fant sted 26. april 1945. Sporene er der den dag i dag. Bombekratre og et større fragment av en av flybombene er bevart like ved Gokstad Skole.

Les mer om flyangrepene og Milorg i Sandefjord og resten av fylket i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 (bokhandel eller e-forlag.no).

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.

Tekst: Thomas Nilsen