Verdens første tankskip – en oppfinnelse fra Tønsberg

Før 1880-årene var det risikabelt å transportere olje. Ustabile tønner kunne flytte på seg, og brannfaren var dessuten stor. Kaptein Even Tollefsen fant en løsning på problemet. Han fikk konstruert et tankskip.

Tekst: Thomas Nilsen /Se bøker av tekstforfatteren

I 1877 løste kaptein Even Tollefsen det såkalte ”bulk system problem”. Han var den første som lykkes i å få ombygd seilskuter til lønnsomme tankskip. Fra ustabile tønner til oljelast fritt i rommet – carrying oil in bulk. Risikoen var høy på grunn av brannfaren, men det var også fortjenesten for Tønsberg-skipsreder Gustav Conrad Hansen som stolte på ideene til sin kaptein. Den første turen til New York foretok Kaptein C. Christensen fra Nøtterøy med briggen Jan Mayn i 1878 med vann på tankene. Den var vellykket.

Kaptein Even Tollefsen (1841-1897) (Foto: Asgeir Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)
Kaptein Even Tollefsen (1841-1897) (Foto: Asgeir Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)

Kaptein Even Tollefsen

Even Tollefsen ble født på gården Skjerven på Nøtterøy i 1841, men bosatte seg i Tønsberg. Han tok styrmannseksamen i Drammen i 1862 og skipperklassen ved Sjømannskolen i Tønsberg i 1864 med beste karakter. Han var i 1877 en erfaren sjømann som hadde overlevd et forlis med skipet Refondes utenfor Ula i 1873. Skipet tilhørte reder G.H. Hansen. Vinteren 1877/1878 ledet han byggingen av verdens første tankskip ved Fagerheim Skipsverft utenfor Tønsberg.

Seilskutetid

Seilskutetiden blir husket som en storhetstid for Tønsberg, men var også en periode i byens historie der skip og mannskap forsvant på havet. Farene var mange. I storm og uvær kunne lasten forflytte seg og skipet gå rundt. Transport av isblokker, kull og tønner og kasser med olje var kjent for å kunne forårsake denne typen ulykker. Etterspørselen etter olje til oppvarming og oljelamper økte i siste halvdel av 1800- tallet.

De første tankskip

Barken Lindesnes som ble ombygd og fikk oljetanker, eller et tankskip om du vil,  ved Fagerheim Verft vinteren 1877-1878 i Tønsberg ( Foto: Ansgar TH. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)
Barken Lindesnes som ble ombygd og fikk oljetanker ved Fagerheim Verft vinteren 1877-1878. Noen år senere ble Kaldnes Mekansiek Verksted anlagt på samme sted.
( Foto: Ansgar TH. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)

Vinteren 1877-1879 ble Jan Mayn, Stadt og Lindesnes, tre av G.C. Hansens seilskip, ombygd til tankskip ved Fagerheim Verft. Jan Mayn viste seg å være for lite til å være lønnsom, Stadt forliste. Barken Lindesnes derimot seilte over Atlanteren i mange år med kaptein Even Tollefsen bak roret. I 1886 ble to nye skip innredet av kaptein Tollefsen, og noen år senere ytterligere to. Underveis forbedret Even Tollefsen tanksystemet. Et problem var lekkasje av olje fra tankene, noe han løste med å utvikle rørsystem og pumper som førte spillolje tilbake til tankene.

Fra USA til Frankrike med tankskip

Even Tollefsens oppfinnelse hadde stor betydning for tankfarten. I 1859 og 1860 ble det gjort store oljefunn i Pennsylvania i USA. Oljen ble lastet om bord i de nye tankskipene i Philadelphia, fraktet over Atlanterhavet i ombygde seilskip før oljen ble pumpet over i jernbanetankvogner i Rouen i Frankrike. En teknologisk revolusjon i 1880. Oljeeventyret i Pennsylvania var over i 1901. (Teksten fortsetter nedenfor)

Tønsberg brygge på Even Tollefsens tid: Tatt rundt 1875. (Ansgar Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)
Tønsberg brygge på Even Tollefsens tid: Tatt rundt 1875. (Ansgar Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)

«Tobaksrøkning absolut forbudt!»

I begynnelsen var det et problem med spillolje som rant ut av tankene. Denne ble samlet opp og pumpet tilbake, men en del oljesøl ble det. Kombinasjon olje, trebåter og åpen ild var mildt sagt eksplosiv, og i starten deserterte en del av mannskapene i frykt for hva som kunne skje på treskipene inntrukket av olje. Men dette problemet avtok og ingen alvorlige ulykker skjedde pga. oljelasten.

Ble på sin post

Fagerheim og Kaldnes rundt 1900. Fagerheim verft er lagt ned, Kaldnes mekaniske tar over. (Ansgar Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)
Fagerheim og Kaldnes rundt 1900. Fagerheim verft er lagt ned, Kaldnes mekaniske tar over. (Ansgar Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)

I 1880- årene ble han tilbudt en stilling ved et av Hamburgs skipsbyggerier, men takket nei. Han fortsatte som kaptein selv om han var en dyktig skipskonstruktør og tegner. Han tjente seg ikke rik på oppfinnelsen og tok ikke patent på den. Etter hvert gav han seg med oljefrakten. I 1897 omkom han da skipet ”Magnhild” gikk ned etter at kull-lasten hadde forskjøvet seg. De fleste av mannskapene ble reddet, men kapteinen døde på sin post på kommandobroen. I amerikanske aviser ble han hyllet i nekrologer, men det var ingen nekrolog i avisene i Tønsberg.

Oppfinner og sjømann

Minnesmerket på Teie. (Foto: Thomas Nilsen)
Minnesmerket på Teie. (Foto: Thomas Nilsen)

Even Tollefsen var lenge et glemt geni. I 1927 ble tredje bind om Norsk sjøfartshistorie utgitt. I den forbindelse ble det trykket en større artikkel om kaptein Even Tollefsen i Tønsbergs Blad. Selv om hans arbeid førte til utviklingen av den moderne tankflåten, ble han glemt i sin samtid. Først i 1940 tok Tønsberg Sjømannsforening initiativ til å reise et monument til hans minne. Den kjente billedhuggeren Carl E. Paulsen tok på seg oppdraget, og i 1941 ble monumentet på Nøtterøy avduket.

Kilder:

Utvalgte artikler i Tønsbergs Blad

Johnsen, Oscar Albert, Tønsbergs historie bind 3

Johnsen, Arne Odd, Tønsberg gjennom tidene

Bøker av tekstforfatteren
« »