I Larvik avlyttet en gruppe kalt FAMA det tyske sikkerhetspolitiet. Meldingene de fanget i begynnelsen av mai 1945, få dager før freden, vitner om et stemningsskifte.

Tekst: Thomas Nilsen

I april 1945 fablet fortsatt enkelte om at krigslykken ville snu. I Vestfold vitner rapportene fra mai 1945 om at realitetene på bakken nå for alvor sank inn. En del utdrag fra meldingene som strømmet inn er gjengitt i boken “Krig og fred – Vestfold våren 1945”. Her et lite utdrag av rapportene gjengitt i boken fra perioden 1. mai til 8. mai 1945:

Løpeseddel fra Hjemmefronten til Hirden.

Kl.14.20: Samtale mellom Hauptmann Schmidt, O.K, Larvik  og Tillich, S.P,      Larvik: Schmidt har fått høre at alle gislene er sluppet ut fra Grini. Tillich vet ingenting om det. – Schmidt omtaler urolig den store ansamlingen av  mennesker på torget, – skal der ikke gjøres noe? spør han. – Vi har to stykker gående der nede, svarer Tillich, og ber Schmidt sette seg i forbindelse med Oberleutnant Messert, Lager Reichenau. Når de har fått kontakt med karene fra S.P., skulle de selv bli enige om det måtte gjøres noe for å få folk vekk.

Kl. 22.30: Hamburg bringer kl. 22.26 budskapet om at Hitler døde i Berlin, og S.P. blir opptatt med å bringe nyheten rundt. Schuckert snakker med Tillich igjen. Tillich er motløs: – Vår misjon er «ja erledigt (fullført), Toni.

Rapport fra FAMA, gjengitt i Krig og fred Vestfold våren 1945.
Tyske soldater forhandler med Milorg i Tønsberg 9. eller 10. mai 1945. (Foto: Ove Edgar Kværne). Foto fra boken “Krig og fred Vestfold våren 1945”.

Kilde: Krig og fred – Vestfold våren 1945

BOK: Krig og Fred Vestfold våren 1945