Marinebesøk til Sandefjord i mai 1945

Korvetten “Buttercup” (senere “Nordkyn”) la til kai i Sandefjord like etter frigjøringen. “Buttercup” var en del av flåtestyrken som seilte inn Oslofjorden 15. mai 1945 med Kronprins Olav og regjeringen om bord.

Tekst: Thomas Nilsen

Korvetten Buttercup i Sandefjord havn i slutten av mai 1945. (Foto: Privat)
Korvetten Buttercup i Sandefjord havn i slutten av mai 1945. (Foto: Privat)

Korvetten “Buttercup”, sjøsatt i april 1941 ved Harland & Wolff Ltd. Belfast, Nord-Irland; ble gitt til Den norske marinen etter at korvetten “Tunsberg Castle” forliste utenfor Finnmarkskysten 12. desember 1944 etter å ha gått på en mine. Fra 20. desember 1944 seilte “Buttercup” under norsk flagg og med norsk mannskap. Skipet som var klargjort for strid 15. februar 1945, og deltok deretter i eskortetjeneste av to vestgående og to østgående transatlantiske konvoier med utgangspunkt i Liverpool.  Disse konvoiene ble ikke angrepet. Skipet ble 6. mai 1945 beordret til Rosyth og kom 15. mai til Oslo med stabssjefen og sjøoffiserer fra Sjøforsvarets Overkommando. Kort tid etter seilte hun til Sandefjord der hun ble tatt i mot av en jublende folkemengde. Oppdraget var å eskortere transportskipet “Ulanda” med 1200 tyske fanger om bord som skulle interneres i oppsamlingsleiren ved Bugården.

I 1946 ble korvetten omdøpt til “Nordkyn”. Fartøyet var i marinenes tjeneste til 1965.

Om besøket i Sandefjords Blad

Følgende skrev Sandefjords Blad 22. mai 1945 om besøket av skip og mannskap fra Den Norske Marine, tilbake etter fem år i eksil, og tjeneste i det som ble kalt for utefronten:

Korvetten "Buttercup" og det tyske transportskipet "Ulanda"(Foto: Privat)
Korvetten “Buttercup” og det tyske transportskipet “Ulanda”(Foto: Privat)

To overskrifter 22. mai 1945 var disse. Norsk korvett til Sandefjord i går kveld. 1300 tyskere internerte til Bugården.

Utdrag fra Sandefjords Blad 22. mai 1945:

«Det var folksomt på Sandefjord kai i går kveld. En norsk korvett sammen med et fartøy med tyske fanger var ventende hit til byen. Fartøyene kom inn ved 24-tiden. Det var stor begeistring i byen over den norske korvetten og de kjekke «blåkarene». Korvettene var hvitmalt og tok seg flott ut. Den heter «Buttercup». Nestkommanderende om bord er en ung Tønsbergsmann, Fridtjof K. Siegwarth. Han var styrmann da krigen brøt ut. Han var med under hele krigen, og har vært med på tre krigsforlis.  Det verste var en gang da mannskapet drev rundt i Atlanteren i 20 døgn i livbåtene. Da var der også 10 unge damer med og fire av dem døde. Av dem løytnant Siegwarth var sammen med i livbåten er det bare tre som kan gå, de øvrige forfrøs benene. Løytnant Siegwarth har fått St. Olavs-medaljen med ekeløv, krigsmedaljen og Haakon VII`s medalje.

Sjef om bord i korvetten er den her hjemme så meget omtalte marinekaptein Scott Hansen. Han skal etter sigende ha operert meget i norsk farvann under krigen. Vi har snakket med en av gastene om bord og han forteller at karene har vært med på invasjonen i Frankrike. Alle er naturligvis strålende fornøyd over å komme hjem.

Om bord i det store fartøyet «Ulanda», som har tilhørt tyskerne, befant seg ved ankomsten 1300 tyske internerte. De skal anbringes i en samleleir på Bugården til hjemsendelsene finner sted.

To tidligere tyske slepebåter kom inn sammen med korvetten. Marinegastene kommer sikkert til å sette sitt preg på byen i dag.»

Norsk marinegast på vakt ved leideren til korvetten "Buttercup" i Sandefjord havn mai 1945. (Foto: Privat)
Norsk marinegast på vakt ved leideren til korvetten “Buttercup” i Sandefjord havn mai 1945. (Foto: Privat)

Krigsforliset Fridtjof K. Siegwarth (1908-2000) fortalte om var senkningen av MS “Vigrid” 24. juni 1941. Skipet ble torpedert av U-371 og 26 av de 47 om bord omkom. Blant passasjerene var det ti amerikanske sykepleiere. Les detaljer om forliset på warsailors.com.

Det er fortsatt spor etter tyskernes virksomhet ved Bugården i Sandefjord. Dette er dokumentert i boken Festung Vestfold av Per Erik Olsen og Rune Sørlie.

Boken Krig og Fred Vestfold våren 1945 inneholder over 300 fotografier fra Vestfold våren 1945.

Kilder:

Sandefjords Blad 22. mai 1945.

Thomassen Marius: 90 år under rent norsk orlogsflagg, Bergen 1995.

« »