I 2017 er det 75 år siden Vestfolds lille jødiske minoritet ble utsatt for forfølgelse, arrestasjoner og massedrap. Foredraget “Holocaust i Vestfold – et 75 årsminne” formidler kunnskap om familiene, lokal antisemittisme, arrestasjonene og deportasjonene, men også historien om de få som klarte å flykte. Foredraget har en times varighet. Send en epost til thoml1917@hotmail.no eller ring 93 40 19 50 for å gjøre en avtale.

Her et utdrag fra referatet etter et foredrag holdt for Laget for offentlige pensjonister (LOP) Tønsberg våren 2017:

Screenshot_3

familiene_som_forsvant_med_terning reklame2