På Slottsfjellet har løpene til fem kanoner pekt utover byfjorden i flere tiår. Kanonene har lite med middelalderborgen å gjøre, men har antagelig havnet i Tønsberg under eller i etterkant av Napoleonskrigene. En periode der noen Tønsbergborgere drev kapervirksomhet med kongerikets velsignelse. 

Tekst: Thomas Nilsen                 

På veien opp mot Tårnet på Slottsfjellet står det noen kanoner, der den midterste er en sjelden Carronadekanonen. De fem kanonene har lite med Slottsfjellets historie å gjøre, men er en del av byens historie. Sannsynligvis er kanonene bytte fra kapring av britiske skip under krigen fra 1807 til 1814. Danmark-Norge tok Napoleons parti i krigen mot England, og dermed ble Norge utsatt for en britisk blokade. Svenskene støttet England. Redere i Tønsberg fikk kaperbrev, noe som betydde at de kunne utruste raske kanonbåter som med seil og årer la seg etter britiske eller svenske handelsskip. Byttet var varer og utstyr om bord i båtene, og de tjente ofte godt på at britiske og svenske redere kjøpte båtene tilbake.

Foto fra 1945, like etter frigjøringen. Legg merke til piggtrådsperringene bak jentene. Slottsfjellstårnet ble brukt som observasjonspost av tyske soldater, og deler av fjellet ble befestet. (Foto: Peder L. Stangebye/Slottsfjellsmuseet)

Kapere

Det dansk-norske kaperreglementet av 14. september 1807 ga alle som fikk utstedt et kaperbrev mulighet til å ta alle fiendtlige fartøyer som priser, også sivile skip. Da krigen med Sverige brøt ut i 1808 ble dessuten svenske skip et mål. Selv om det fra Tønsberg ikke ble drevet noen utstrakt kapervirksomhet, ble det tatt enkelte skip, som ett svensk skip i 1809, to tyske i 1810 og ett i 1813. I 1809 ble det britiske skipet APOLLO konfiskert ved Vallø. Flere skip fra Tønsberg-området byttet også hender flere ganger i løpet av krigen. Men kanonene kan ha blitt tatt eller kjøpt et annet sted enn i Tønsberg. Kanskje noen av artikkelens lesere kjenner til de nøyaktige omstendighetene rundt hvordan de fem kanonene havnet i Tønsberg? 

En sjeldenhet på Slottsfjellet

Den midtre kanonen er som tidligere nevnt en sjeldenhet. Den britisk Carronadekanon ble kun benyttet av den britiske handelsflåten. Denne typen kanoner skjøt granater som ikke gikk gjennom skipssiden, men satte seg fast i treverket, før de eksploderte. Rekkevidden var kun noen hundre meter. Carronadekanonen ble konstruert av fabrikanten Congreve i 1811. De fire andre kanonene, også britiske, er like av utseende og merket med B.P & Co som står for Bloomsfield`s Pattern Gun. I tillegg til dette er det slått inn tall i tre grupper, som 6.3.17 på en av kanonene. Numrene som er inngravert i løpene angir vekten på kanonene i denne rekkefølgen: hundreweight (cwt), quarters (qrs) og pounds (Ib). En cwt er lik 112 Ib, 1 qrs er lik 28 Ib. En Ib er lik 0,454 kg. Ut fra dette gis følgende vekt: kanon merket 6.3.20 på 776 Ib (352, 3 kg), kanon merket 6.3.17 på 773 Ib (350,9kg), kanon merket 6.3.10 på 766 Ib (347,8 kg) og kanon merket 6.3.21 på 777 Ib (352,8 kg). De fire kanonene har fire punds løp som peker utover fjorden i retning Ramberg.  

De fem kanonene på Slottsfjellet i 2015. (Foto: Thomas Nilsen)

Kanonene er stopp nummer 12 på den historiske vandringen “Sagabyen Tønsberg” som du finner i en gratis app med navnet Hidden.

Skjermdump som viser punktene med info, foto og enkelte steder video. Du må gå ruten for å få opp all informasjon.