Høsten 1942 ble Stokke en del av Milorgs distrikt 15 (D-15), underlagt avsnitt 154 (A-154) med Sandefjord som største område (O-1541) målt i mannskapsstyrke. Område-1543 (Stokke) ble ikke alvorlig rammet av opprullingene i Sandefjord våren 1944. Derfor kunne Georg Aas stille med 74 mann i et velorganisert Milorg-område i mai 1945. Flere av områdets medlemmer hadde deltatt i sabotasjeaksjoner i 1944 og 1945.  Les mer om Milorg i Stokke og Vestfold i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 i bokhandel eller e-forlag.no. Mannskapslistene for O-1543 nederst i artikkelen.

Tekst: Thomas Nilsen

Myrvang ble brukt som samlingspunkt etter 9. mai 1945. To medlemmer av Milorg O-1543 med Lee Enfield rifler og tyske hjelmer sammen med to unge jenter. Navnene er ikke oppgitt. (Utlånt: Stokke bibliotek)
Myrvang ble brukt som samlingspunkt etter 9. mai 1945. To medlemmer av Milorg O-1543 med Lee Enfield rifler og tyske hjelmer sammen med to unge jenter. Navnene er ikke oppgitt. (Utlånt: Stokke bibliotek)

Da Milorg i Vestfold mobiliserte over 3000 mann natt til 9. mai 1945, ble rundt 800 mann stilt til disposisjon for Frithjof Bettum. Han var utnevnt til å overta som rikspolitisjef i Vestfold  etter frigjøringen.

Ledelsen i milorg i Vestfold (D-15) hadde på forhånd bestemt hvem som skulle overta som politimestere, rådmenn og ordførere etter NS-medlemmene eller deres samarbeidspartnere som ble avsatt og arrestert 9. og 10. mai 1945. Etter kort tid ble flere lag fra Stokke overført til Sandefjord for å utføre ulike vakt- og politioppdrag. Vaktprotokollen til A-154 er i dag oppbevart ved Vestfoldarkivet. Mange av mannskapene ble dimittert i løpet av mai 1945, andre først 15. juli, og noen ble overført til Vestfold Lette Bataljon for tjeneste utover høsten.

En av de som ble overført til politiet i mai 1945 var Hans Gjennestad. Barnebarnet, Øystein Gjennestad, har tatt vare på politiemblemene i metall og stoff fra farfarens tjenestetid etter frigjøringen i 1945.

Politiarmbåndet til Hans Gjennestad (Utlånt: Øystein Gjennestad)
Politiarmbåndet til Hans Gjennestad (Utlånt: Øystein Gjennestad)

Nedenfor følger en oversikt over mannskapene i Område-1543 (Stokke). Oversikten er utarbeidet av Svein-Erik Bergsholm, leder av Stokke Historielag, og hentet fra historielagets medlemsblad “Arv og Ætt”, årgang 2010. Mer om Milorg D-15, vestfoldinger i utefronten og frigjøringen i Stokke og Vestfold i Krig og Fred – Vestfold våren 1945 (bokhandel/e-forlag.no):

Kongsteien, Anders 03.08.07 Områdesjef

(til Sverige etter påske 1944)

Meyer, Anders 10.02.04 N. områdesjef (til Sverige i 1944)

Aas, Georg 09.08.96 Områdesjef fra mars 1944

(etter ”Anders’ene” og

Einar Gihles flukt til Oslo og deretter

Sverige)

Aass, Oddvar 17.08.17 Nestområdesjef fra mars 1944.

Tropp nr. 10, lag 435-436-437, 29 mann

Kandal, Tor 30.11.11 troppssjef

Freden_omslag mini
Les mer om hjemmestyrkene i Stokke og andre steder i Vestfold i boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” (E-forlag.no).

Kapperud, Georg 19.05.12 nesttroppssjef

Johansen, Leif 25.08.18 ordonans

Kapperud, Ingvar 19.05.12 jeger/tolk

Hansen, Tor Bergan 05.04.23 ordonans

Jacobsen, Ivar 06.03.26 ordonans

Bjørnsen, Knut 26.08.14 ordonans

Granerød, Knut 29.05.14 jeger

Eika, Kjetil 21.09.10 lagfører 435

Gjerløw, Arne 07.12.26 ordonans

Hvitsten, Kristian 31.12.19 jeger

Olsen, Anders 16.06.19 jeger

Haslestad, John 07.03.21 jeger

Halvorsen, Gunnar 09.08.19 nestlagfører 435

Bjørnsen, Bjørn 21.08.21 jeger

Halvorsen, Magnus 04.12.10 lagfører 436

Jacobsen, Jacob 22.01.15 jeger

Kristiansen, Odd 24.11.14 jeger

Kjernet, Olaf 10.10.13 nestlagfører 436

Gjerløw, Ivar 30.06.15 jeger

Kristiansen, Sverre 07.12.20 jeger

Kvisle, Alvin 04.01.10 jeger

Jacobsen, Arne 06.05.12 jeger

Haslestad, Didrik 27.11.97 nestlagfører (?) 437

Bergsholm, Bjarne 20.06.19 jeger

Meyer, Oddvar 11.01.20 jeger

Johansen, Hans 18.06.02 jeger

Kongsteien, Sverre 02.01.13 lagfører 437

Leifson, Reidar 12.08.23 jeger

Tropp nr. 11, lag nr. 438-439-440, 29 mann

Mathisen, Knut 20.07.04 troppssjef

32

Christensen, Jens 14.06.13 nesttroppssjef

Nymann, Sigvald 18 operatør

Nilsen, Egil 21.07.21 skytter, 2

Smith, Ove 09.11.18 jeger

Mathisen, Reidar 02.02.07 nestlagfører 438

Holm, Olav 06.11.10 jeger

Vadum, Kristen 10.08.08 jeger

Johansen, Arne 02.06.00 jeger

Gjennestad, Hans 27.01.07 jeger

Langraff, Gunnar 05.09.05 lagfører 438

Hansen, Josef 07.09.13 jeger

Hansen, Einar 06.11.14 jeger

Askerød, Alf 31.07.17 jeger

Johansen, Frithjof 15.10.10 lagfører 439

Anholt, Hans M. 04.01.17 menig

Hegdal, Kristian 16.01.04 skytter 1

Løvaas, Kristian 26.08.12 jeger

Helgesen, Hans 06.01.07 nestlagfører 439

Godaker, Arne 31.07.27 tr.ordonans

Øhra, Trygve 25.09.22 lagfører

Hansen, Hans Hj. 03.12.22 jeger

Strøm, Leif 09.01.25 jeger

Blomberg, Kjell 23.05.22 nestlagfører

Sørensen, Ludvik 30.03.15 jeger

Lind, Einar 11.03.14 jeger

Yndestad, H. M. 06.05.16 operatør

Ås, Anders 12.04.21 jeger

Aas, Alf 12.10.24 jeger

Tropp nr. 12, lag nr. 441-442-443, 32 mann

Hogsnes, Knut 14.12.17 troppssjef

Eckhoff, Martin 16.09.06 tr.fører (?)

Dammen, Arvid 08.03.25 ordonans

Bredholt, Einar 30.12.22 ordonans

Hansen, Harris B. 07.03.20 ordonans

Bøe, Arnt 01.11.06 forsyningssjef

Smith, Bendiks 05.10.85 telefonvakt

Smith, Hans Chr. 09.12.80 transportsjef

Bergsholm, Svein 06.09.17 lagfører 441

Kristiansen, Reinholdt 09 nestlagfører

Henriksen, Håkon 14.11.20 jeger

Kandal, Alfred 10.07.18 jeger

Bredholt, Hans Arnt 18 jeger

Solheim, Eivind 05.09.02 jeger

Hegna, Harald 12.10.02 jeger

33

Bergene, Sverre 07.02.13 jeger

Hansen, Trygve 17.11.09 jeger

Gjein, Lars jr. 04.11.11 lagfører 442

Anholt, Antoni 12.09.24 menig

Tannberg, Oddvar 15.01.20 jeger

Gurijordet, Arne 28.12.17 jeger

Eggen, Erling 11.08.11 nestlagfører

Iversen, Gunnar 14.03.21 jeger

W-Henriksen, John 01.04.16 nesttroppssjef

Nilsen, Ivar 06.11.15 lagfører 443

Kleppan, Harry 23.12.13 jeger

Olsen, Bjarne 25.06.21 jeger

Bøe, Alfred 11 jeger

Kristiansen, Hans H. 08.03.23 jeger

Haug, Håkon 26.06.20 jeger

Kleppan, Hans J. 30.05.21 nestlagfører 443

Granerød, Trygve 18.05.16 jeger