Natt til 9. mai 1945 rykket mannskaper fra avsnitt 155, det vil si Larvik og omegn, ut til sine avtalte posisjoner. Mannskapene hadde i lengre tid forberedt å støtte en alliert invasjon av Norge. Mannskapene i styrken Polar Bear, PB 155, skulle sikre den viktige havnen i Larvik og forhindre tysk ødeleggelse. Polar Bear var en antisabotasjeplan som ble planlagt i siste del av krigen. Alle havnebyene i Vestfold hadde en egen styrke. Styrken i Larvik var på 60 mann under ledelse av Jørgen Hvistendahl. Hvis det ikke var mulig å sikre havnen, skulle de sørge for at tyske stridskrefter ikke kunne benytte havneanlegget. En fullstendig oversikt over mannskapsstyrken i A-155 i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945.

Mannskaper fra PB-155 i mai 1945. (Utlånt: Slottsfjellsmuseet)
Mannskaper fra PB-155 i mai 1945. (Utlånt: Slottsfjellsmuseet)

Milorg i Vestfold (D-15) trente på sabotasje og objektsikring, men også antisabotasje. Det var kjent at tyske Wehrmacht hadde forberedt ødeleggelser av viktig infrastruktur i tilfelle en tilbaketrekning, eller en alliert invasjon. Året før hadde befolkningen i Finnmark og Nord-Troms fått erfare hva dette innebar. Flere familier i Larvik hadde alt klart til en hurtig evakuering fra byen – beskrevet i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945. Gatene ned mot havnen var avsperret. Larvik havn ville spilt en viktig rolle ved en eventuell landgang i Vestfold, på samme måte som havnen for eksempel spilte en viktig rolle under overføringen av tyske styrker fra Norge til Tyskland i januar og februar 1945.

Les mer om hjemmefronten (Milorg A-155) i Larvik og andre temaer knyttet til våren 1945 i Vestfold i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 som kan anskaffes i bokhandel eller

Tekst: Thomas Nilsen

Freden_omslag mini
Krig og Fred – Vestfold våren 1945 (e-forlag.no 2015/bokhandel)