14. mars 1942 offentliggjorde alle avisene i Vestfold nyheten om at “Jøder har ikke adgang til Norge”. Dette var en del av innledning til Holocaust i Vestfold.

Tekst: Thomas Nilsen / Lokalhistorie fra Vestfold
Kunngjøringen Sandefjords Blad, Tønsbergs Blad og Østlands-Posten 14. mars 1942.
Kunngjøringen Sandefjords Blad, Tønsbergs Blad og Østlands-Posten 14. mars 1942.

Kunngjøringen på første side av avisene 14. mars 1942 må ha fått mange av avisens lesere til å føle ubehag, kanskje spesielt hjemme hos familien Lahn i Storgaten. Andre ledd i Grunnlovens paragraf 2 var gjeninnført: «Jøder er udelukkede fra Adgang til Riket».  Dette ble kunngjort av minister Sverre Riisnæs under en tale i Lier Herredshus dagen før.

Denne setningen i Grunnlovsparagrafen fra 1814 hadde blitt fjernet i 1851. Allerede under grunnlovsforhandlingene på Eidsvold var det flere motstandere av dette forbudet. En av disse var Herman Wedel Jarlsberg, men flertallet gikk inn for formuleringen. Etter 1851 innvandret det familier med jødisk tro til Norge. De var ikke mange i begynnelsen. Til Sandefjord kom ekteparet Lahn, Tønsberg familiene Jaffe, Koklin og Plesansky, og til Larvik familien Sachnowitz. Deres live er beskrevet  i boken Familiene som forsvant – Vestfolds jødiske befolkning 1880 – 1945. Boken kan også bestilles her!!!

Frank, Frida og Elias Sachnowitz på Gjein i Stokke.
Frank, Frida og Elias Sachnowitz på Gjein i Stokke.

24. januar 1942 gjenga vestfoldavisene en kunngjøring fra politidepartementet om at «jøder» skulle melde seg på nærmeste politikammer. En rød «J» skulle stemples i legitimasjonspapirene. Etter dette gikk det noen uker før det sto svart på hvitt på førstesiden av f. eks. Sandefjords Blad: «Jødene har ikke Adgang til Norge». På samme tidspunkt mottok alle i familien hver sin utgave av: «Spørreskjema for norske jøder». Her måtte de fylle ut personalia, og deretter levere skjemaet på politikammeret i byen. Dette var innledningen til jødeforfølgelsen i Vestfold i 1942.

familiene_som_forsvant_med_terning

Lyst til å lære mer om denne delen av historien?