14. mars 1945 gjennomførte Milorg i Vestfold sin største sabotasjeaksjon under krigen. Rundt klokken 20 gikk de til aksjon mot forhåndsbestemte mål.

Tekst: Thomas Nilsen

Ved Kjelle i Tnsberg veltet et tog som følge av sprengningen av sporet. Dette ble sett på som en positiv bivirkning av aksjonen.
Ved Kjelle i Tønsberg veltet et tog som følge av sprengningen av sporet. Dette ble sett på som en positiv bivirkning av aksjonen.

Aksjonen i Vestfold var en del av en større operasjon mot 43 punkter langs jernbanen på Østlandet. Over 1000 mann fra Milorg (hjemmestyrkene) deltok, av disse 130 fra Vestfold. Flere steder var det vanskelig å gjennomføre sprengningene på grunn av åpent lende, tyske vakter eller oppmerksomme sivile som kunne varsle om det oppsto noe mistenkelig. Utenfor Tønsberg, ved Jarlsberg, ble ett milorglag avslørt og beskutt. Josef Haraldsen, lederen for milorgdistrikt nummer 15 (Vestfold), anslo at to av aksjonene i Vestfold første til betydelig skade. Totalt ble 11 bruer, 20 veksler og penser og 50 skinner ødelagt. I boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 er flere av aksjonene omtalt i detalj, i tillegg til tyskernes reaksjoner.

Tysk rapport sent på kvelden 14. mars 1945.
Tysk rapport sent på kvelden 14. mars 1945.

Målet med aksjon Betongblanding var å forsinke tilbaketrekkingen av tyske tropper til Tyskland. Det tredje riket var inne i sine siste kamper mot de allierte stridskreftene.

Bøker om Vestfold under krigen: Trykk her!!!

BOK: Krig og Fred Vestfold våren 1945