Peder Jensen, Hystad, dro på hvalfangst høsten 1938. Det ble en langtur. Han overvintret i Durban og dro så i isen igjen i 1939. Deretter kom krigen, og Jensen kom ikke tilbake til Norge igjen før i 1945.I noen artikler fremover minnes han store og små opplevelser under de syv års fråvær.

Tekst: Fra Sandefjords Blad i 1970

Jeg reiste på hvalfangst den 30. september 1938 til Sydishavet, over vintret i Durban efter endt sesong 1938/39 og seilte i isen igjen 1939. Det var spennende dager i Durban i 1939, rykter og meldinger. Små aviser kom ut mange ganger på dagen. Vi trodde ikke at det skulle bli hva det ble, en stor krig. Vi fikk gjort hvalbåtene klare for fangst igjen. Det var ingen tvil om at vi skulle på hvalfangst igjen. Tiden gikk i daglig rutine, og dagen nærmet seg da vi kunne vente koka skulle komme! Men så kom det melding om at den ikke kom til Durban, den skulle anløpe Cape (Fortsettelse kommer)