Tønsberg by reiste seg for alvor opp av asken igjen på 1700-tallet. Det var først og fremst skipsfart som bidro til dette. Byens befokning økte, og det ble behov for et nytt og mer moderne rådhus. Dette nye rådhuset ble bygget i Storgaten.

Tekst: Thomas Nilsen 

Vekteren utenfor det gamle vinmonopolet ser mot Storgata 26, en del av området der byens gamle rådhuset og arrest lå tidligere. Der var til en av de tre “arrestværelser” at lovbrytere ble låst inn i første halvdel av 1800-tallet. Tønsberg var i vekst, og det gamle rådhuset var ikke lenger egnet til oppgaven. Byens nye rådhus, eller rådstue, ble oppført i årene 1789 – 92.

Rådhuset ii Tønsberg fra 1794 til 1866. Det lå i Storgaten.
Tønsberg gamle rådhus i årene fra 1794 til 1866.

Tatt i bruk i 1796 som nytt rådhus med arrest, arbeidshus og brandsprøitehus. Anlegget var plassert der Storgaten 24 og 26 holder til i dag, og helt ned til Nedre Langgate. Brannberedskapen i byen ble samtidig bedret etter en større brann i 1794, i nærheten av Fayegården. Nye pumpehus og  vannkummer med vannreserver ble anlagt i byens sentrum.  

I 1866 sto et nytt rådhus ferdigbygget på Torvet, der Mariakirken tidligere sto. Dette bygget står der fortsatt, og serveringstedet O`Learys holder til der. I 2. etasje har de restaurert stukkatur og lysekrone fra da bygget fungerte som rådhus og politistasjon. Et flott skue.

Storgaten 26 er at av mange punkter du kan lese om i den nye kulturstien “Sagabyen Tønsberg”. Den finner du ved å laste ned appen Hidden.

Ruten i appen Hidden. På hvert sted kan du lese historiske opplysninger om stedet, se for og noen steder film.