Rett før jul i 1901 er det bystyrevalg i Tønsberg. Tre partier stiller til valg, Venstre, Høyre og Totalavholdslisten. Nytt er at nå finnes det kvinnelige kandidater på listene, og mange kvinner har for første gang stemmerett. Tønsberg skal om kort tid få sine første folkevalgte kvinner.

Tekst: Kristian Juel

Etter år med kvinnesaken på den politiske agendaen, var lokalvalget i 1901 første gang kvinner i Tønsberg, som i landet for øvrig, hadde mulighet til å stemme. Men stemmeretten for kvinner var begrenset; kvinnene måtte enten betale skatt eller være gift med en mann som betalte skatt for å kunne stille til valg eller avgi sin stemme.

Kvinneliste?

I tillegg til de politiske listene fra Venstre, Høyre og Totalavholdsselskapet, ble det diskutert om det skulle stille en fjerde liste til valg, utelukkende av og med kvinner. Like etter at Stortinget hadde vedtatt begrenset stemmerett for kvinner i det kommende lokalvalget, samlet om lag 50 kvinner seg i Ynglingeforeningens lokale i juni 1901 for å diskutere hvordan kvinnene i Tønsberg burde forholde seg til det kommende valget. Skulle et eget kvinneparti stille til valg? Det viste seg raskt at det ikke var særlig stemning for det, og Tønsberg-kvinnene valgte å holde seg til de ordinære tre valglistene.

De første folkevalgte kvinnene i Tønsberg var fra partiet Høyre.
Kvinnene begynte å gjøre seg gjeldende i Tønsberg ved rundt 1900. (Slottsfjellsmuseet)

Debatt

De to avisene som kom ut i Tønsberg på denne tiden, Tønsbergs Blad og Tunsbergeren, hadde begge en svært tydelig politisk profil. Tønsbergs Blad var som et rent Høyre-organ å regne, mens Tunsbergeren støttet Venstre i tykt og tynt. I avisspaltene var temperaturen høy og beskyldinger og sarkastiske sleivspark var en del av hverdagen, også når det gjaldt 1901-valget. Tønsbergs Blad harselerte blant annet med Tunsbergerens påstand om at kvinnene kunne takke partiet Venstre for at de nå kunne stille til valg og selv bruke stemmeretten. Etter Tønsbergs Blads mening hadde kvinnene ingen andre å takke enn seg selv.

Valget

I valget gikk det som så mange ganger tidligere i Tønsberg-politikken på denne tiden; Høyre gjorde nærmest rent bord. Godt over 60 prosent av velgerne, kvinner som menn, stemte på partiet. Venstre måtte nøye seg med i underkant av 25 prosent mens Totalavholdslisten fikk under 15 prosent av stemmene. I bystyret ble det derfor valgt inn hele 29 høyrerepresentanter, 10 fra Venstre og fem representanter fra Totalavholdslisten. Ingen av kvinnene som sto på Venstre- eller Totalavholdslisten fikk nok personstemmer til å knipe en av plassene i bystyret. For Høyres del var det annerledes, og tre av kvinnene på lista ble valgt inn i bystyret som de aller første kvinnene noen gang: Minna Bonde, Johanne Sinding og Laura Nilsen.

Johanne Sinding
Minna Bonde

Nasjonal trend med folkevalgte kvinner

At det ble tre Høyrekvinner som først ble valgt inn i Tønsberg bystyre henger selvsagt sammen med at Høyre spilte en helt dominerende rolle i lokalpolitikken omkring 1900, men det føyer seg også inn i et nasjonalt mønster. I motsetning til hva mange kanskje vil tro i dag, var det ikke i partiet Venstre, men derimot innen Høyre at kvinner i størst omfang fikk et gjennombrudd mot slutten av 1800-tallet. Etter hvert skulle også Arbeiderpartiet bli en viktig arena for å få fram kvinner på den politiske arenaen.

Tønsberg Bystyre 1905 – 1907. Noen få kvinner i forsamlingen, med ryggen til fotografen.

Les mer om 1901-valget i KULT nr. 4 2021.

https://www.facebook.com/kulttidsskrift/

Les mer lokalhistorie på 871.no.