En krigshelt fra Larvik

Rolf Sannes (født 16. mai 1915 i Larvik, død 13. november 1944 i Austmarka) var motstandsmann (kurér). Sommeren 1945 ble han, en krigshelt fra Larvik, gravlagt i hjembyen. Han var sønn av «handlende» Nils Severin Sannes og hustru Grete Amalie, født Næss. Ved fødselen bodde de i Strandgata 45 på Torstrand.

Fra begravelsen av Rolf Sannes i Larvik,
Fra begravelsen i Larvik sommeren 1945. (Foto: Vestfoldarkivet)

Sannes var ansatt som forsikringsmann i Norske Folk, spilte fotball for Larvik Turn og viet seg til motstandsarbeid under den andre verdenskrig. Han var den første tiden hovedmottakeren for illegale aviser i Larvik-distriktet. Sannes ble deretter medlem av Mi IVs kurértjeneste. En novembermorgen i 1944 var to lastebiler på vei fra Samvirkelaget på Austmarka østover skogen for å hente ved. I den første bilen satt Einar Kjellerhullet og Hans Bråten. I den andre bilen satt Hans Amundsen og to kurérer som skulle til Sverige. Den ene av dem var Rolf Sannes. Egentlig skulle de to karene ha gått skogleies, men på grunn av dårlig tid tok de sjansen på å sitte på med lastebilen. Bråten var ett av leddene i en kjede på ti til tolv mann som fraktet utstyr, informasjon og flyktninger over grensen. Som lastebilsjåfør var han et nyttig ledd i denne transporten.

Rolf Sannes begraves i Larvik sommeren 1945. (Foto: Vestfoldarkivet)

Bilene ble stanset av en tysk patrulje rett øst for Sunddamsaga. Tyskerne ville se passene. Den ene kureren fant ikke passet sitt umiddelbart, og tyskerne fattet mistanke. Samtlige ble kommandert ut av bilen. Det ble skikkelig spetakkel da tyskerne oppdaget at kurérene hadde skytevåpen av engelsk merke i sekkene. Sannes sprang i sikk sakk i full fart inn mot skogen, men ble skutt i ryggen av en maskingeværsalve. Han døde momentant.

En krigshelt gravlegges i hjembyen

Sannes ble begravd på Liermoen, der han lå til freden kom. Fredsvåren 1945 beordret hjemmefrontsoldater NS-medlemmer til å grave opp levningene. Han fikk sitt siste hvilested i hjembyen Larvik. Hjemmefronten satte samtidig opp et kors på gravstedet på Liermoen til minne om hendelsen. Det nåværende korset ble laget av Øyvind Hamletsen.

På stedet hvor Sannes ble skutt ihjel, på nåværende Fylkesvei 203 (Mitandersforsvegen) omtrent 3,5 kilometer fra Austmarka sentrum, reiste Austmarka Arbeiderungdomslag 17. mai 1954 en minnestein med følgende tekst:

Til minne om kurer Rolf Sannes, Larvik. Født 16.5.1915. Skutt av tyskerne 13.11.1944.
Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder. Da er livet ei så svært, døden ikke heller.

Telst og kilde: Vestfoldmuseene

Faksimile VG Våre Falne
« »