MT Bramora forsvant 14. september 1943 år med nesten hele besetningen på 42, blant disse seks sjøfolk fra Vestfold. Ble de norske sjøfolkene utsatt for en krigsforbrytelse etter krigsforliset utført av ett japansk ubåtmannskap?

Tekst: Thomas Nilsen    Bøker av artikkelforfatteren her.

På vei fra den iranske havnebyen Bandar Abbas til Melbourne med olje, forlot MT Bramora konvoien 9. september 1943 for å seile videre alene. Hun kom aldri frem med den dyrebare lasten. Av de 42 om bord, overlevde kun tre. Seks av de omkomne var fra Vestfold. Ett av fylkene i Norge med flest krigsseilere og størst andel falne sjøfolk i årene fra 1939 til 1945. 

Japansk ubåt

MT Bramora (Minnehallen/Foto: Odd Birkeland)
MT Bramora (Minnehallen/Foto: Odd Birkeland)

Hva som skjedde med MT Bramora får vi antagelig aldri vite helt sikkert. Men en tysk undersøkelse konkluderte med at hun ble senket av den japanske ubåten I-10. Denne ble ført av kommandørkaptein Kinzo Tonozuka,  som skal ha senket ett ukjent skip den 14. september ved posisjon 0600N og 6700Ø. Dette passer med ruten MT Bramora fulgte. På nettsiden www.minnehallen.no står det videre om krigsforliset:

Man vet ikke, men den kjensgjerning at ingen av de 39 om bord overlevde, gir grunn til mistanke om at det fant sted en krigsforbrytelse også her. Den samme Tonozuka hadde vel 14 dager tidligere skutt ned alle overlevende fra MT Alcides, bortsett fra tre som ble tatt som fanger og ført til Japan.

Dødelig ildgivning og krigsforliset

Den japanske ubåten 1-10 (Foto: Wikipedia)
Den japanske ubåten 1-10 (Foto: Wikipedia)

Etter at I -10 hadde senket MT Alcides, beordret ubåten de overlevende i to livbåter til å legge seg langs siden på ubåten.  Kaptein Arne Karlsen, 2. styrmann Odvar Olsen og telegrafist Johan A. Johansen måtte gå om bord i ubåten. Og kort tid etter åpnet det japanske mannskapet ild med rifler og en maskinkanon mot de som var igjen i livbåtene. Ingen slapp unna den intense og dødelige ildgivningen. Derimot overlevde de tre som hadde blitt beordret om bord i ubåten, og satt i fangenskap frem til 29. august 1945.

Mange norske sjøfolk endte opp i japansk krigsfangenskap under krigen. De ble brutalt behandlet. I boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” kan du lese beretningen til Kaptein Slaastad fra Nøtterøy. Der beskrive han sin tid i japansk fangenskap frem til den japanske kapitulasjonen i august 1945. (Boken kan bestilles her.)

Tycho Einar Johansen
Tycko Einar Jensen

De seks vestfoldingene og krigsseilerne om bord som omkom var Tycko E. Jansson (Sandefjord), Egil Trones (Horten), Reidar Johansen (Sandefjord), James H. Jørgensen (Tønsberg), Hans Hansen (Svelvik), Julius Sollie (Svelvik),

Mer om MT Bramora på siden til warsailors.com

Mannskapet om bord i MT Bramora (hentet fra minnehallen.no)- noen av de nærmere 35 000 norske krigsseilerne.

Cheng Pang – Boy
George Wright – Gunner
Edward Williams – Oiler
George White – Oiler
Ronald Toyer – Gunner
John Summerheyes – Deck Boy
David Ross – Ordinary Seaman
Aage Petersen – Pumpman
Cheng Ting Pek – Boy
John Hofferman – Ordinary Seaman
Robert Gordon – Able Seaman
Han Wee Fong – Boy
Kennet Brown – Oiler
Harold Blanchford – Gunner
Alberto d’ Annunzio – Gunner
Tjøstolv Martinius Espeland – 3. styrmann
Tønnes Vigre – Maskinist|
Egil Trones – Motormann
Julius Emanuel Sollie – 2.styrmann
Bjarne Eugen Skogen – Båtsmann
Sigfred Andreas Olsen – Sjømann
Otto-Jacob Offenberg – Skytter
Hans Hjalmar Nilsen – Elektriker
Harry J. R. Mortensen – Radiotelegr.
Lars Lunde – Maskinist|
Ludvig Ludvigsen – Stuert
Bjarne Lien – Motormann
Andreas Leonhard Larsen – Matros
Berent Elias Krzywinski – Maskinsjef
Erling Andrè Jørgensen – Lettmatros
James Henry Jørgensen – Styrmann
Reidar Johansen – 2. kokk
Tycko Einar Jansson – Stuert
Frank Louis Jacobsen – Motormann
Harald Johan Høsteland – Matros
Magnus Haaheim – Skipsfører
Hans Sigvart Hansen – Tømmermann
Olaf L. Brevik – Motormann
Randulf Asbjørnsen – Matros
Thor Andresen – Lettmatros

Kilder:

http://minnehallen.no/skip_2/bramora-mt

https://www.sjohistorie.no/no/skip/4601/
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_submarine_I-10