Med 12 mann gikk Adolf Einarsen til aksjon mot jernbanebroen ved Skreppestad 14. mars 1945. Broen skulle ødelegges som en del av den største sabotasjeaksjonen Milorg utførte under andre verdenskrig – Aksjon Betongblanding.

Tekst: Thomas Nilsen             Bøker av tekstforfatteren

Klokken 20. 15 smalt det og vestre bropilar kollapset. Ødeleggelsene var store, og det tok 4 til 5 uker før togene igjen kunne kjøre over jernbanebroen over Lågen ved Skreppestad i Larvik. I rapporten ble broen omtalt som Gloppe bro, men det er navnet på broen litt lenger ned langs elven.

Gloppe Bro etter spregningen. (Utlånt: Per Nyhus fotosamling)
Gloppe Bro (Utlånt: Per Nyhus fotosamling)

Det var ikke udramatisk å gjennomføre aksjonen. Aksjonstidspunktet var satt tidlig på kvelden klokken 20. Da var det fortsatt lyst nok og folk langs veiene, nok til at et lag på 13 mann kunne bli oppdaget. Dessuten var et viktig moment for Milorgs ledelse i Vestfold (D-15), med Josef Haraldsen som øverste sjef, å følge ordren fra sentralledelsen om at tap av menneskeliv skulle unngås, både tyske og norske. Derfor ble et hus like ved Gloppe bro evakuert med tvang, og vaktlag satt ut for å varsle eventuelle tog som kom kjørende. Det var heller ikke ufarlig å oppholde seg i nærheten av sprengningen av broer eller jernbanelegemer. Flere steder i Vestfold ble det store ødeleggelser på grunn av trykket fra eksplosjonene og jernfragmenter som fløy gjennom luften.

Milorg på vakt ved tysk sperring i Kongegata (Utlånt: Per Nyhus fotosamling) sperring fra krigens dager, her overtatt av frigjøringsstyrkene i maidagene 1945.
Milorg på vakt ved tysk sperring i Kongegata (Utlånt: Per Nyhus fotosamling)

Adolf Einarsen, lagfører i A-155, utplasserte ladningene sammen med Arvid Åsheim og Kaare Ravik. I tillegg hadde de med seg en støttropp på 10 mann som skulle sørge for vakthold og sikring om det skulle komme tyskere eller andre. Flere steder i landet var det utkommandert sivile vaktlag ved jernbanen for å forhindre sabotasje, og hirdens alarmenheter kunne også finne på å gå til aksjon ved mistenkelig aktivitet, noe de gjorde utenfor Tønsberg samme kveld.

Men aksjonslaget til Adolf Einarsen fikk utplassert de fire sprengladningene, tent tjæreluntene, og etter 8-10 minutter kom eksplosjonene. Broen knakk sammen og deler av den sank ned i Lågen mens aksjonsdeltagerne kom seg i sikkerhet. Ordren var utført, målet oppnådd.

Tyskeren begynte umiddelbart gjenoppbyggingen, blant annet ved hjelp av sovjetiske krigsfanger, og like før frigjøringen var broen igjen istandsatt.

I boken "Krig og Fred - Vestfold våren 1945" kan du lese mer om de siste månedene av okkupasjone i Vestfold. I tillegg er den rikt illustrert med over 400 fotografier og dokumenter fra Tønsberg og andre steder i fylket..
I boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” kan du lese mer om de siste månedene av okkupasjonen i Vestfold. I tillegg er den rikt illustrert med over 400 fotografier og dokumenter fra Tønsberg og andre steder i fylket..

Les mer om sabotasjeaksjoner, Milorg og andre hendelser i Vestfold våren 1945 i boken Krig og Fred – Vestfold våren 1945 som kan bestilles her.

Andre bøker om krigen i Vestfold: https://www.871.no/2017/03/08/bestill-boker-2/