Etter 1000-årsjubileet i 1871 var interessen for byens fortid stor blant byens innbyggere. En tårnkomité ble dannet med et mål om å bygge et tårn i stein på slottsfjellet – det vi i dag kjenner som Slottsfjellstårnet. 

Tekst: Thomas Nilsen                Les lokalhistorie fra Vestfold

Et av Tønsbergs kjennetegn er tårnet på Slottsfjellet. Siden 1888 har det stått på fjellet der borgen Tunsberghus markerte byens maktposisjon i høymiddelalderen frem til den i1503 ble angrepet, brent og plyndret av svenske soldater støttet av bønder fra Sande. Etter at at et tretårn på Slottsfjellet fra 1856 brant i 1874, sto fjellet der atter tomt. Interessen for byens historie var levende etter tusenårsjubileet i 1871, og «Comiteen for Bevaring af Fortidsminnesmærker i Tønsberg» arrangerte høsten 1878 en stor basar med formål å samle inn penger til et nytt tårn. 

Fra nedleggelsen av grunnsteine til det nye tårnet. Forventningsfulle byfolk 26. september 1887. (Slottsfjellsmuseet)

Grunnsteinen ble nedlagt 26. september 1887. Første taler var  tårn-komitéens formann, skipsreder Gustav Conrad Hansen. I denne forbindelse ble det lagt ned en forseglet glassflaske som inneholdt programmet for dagen, mynter i sølv og kobber og noen eksemplarer av byens aviser.

En festdag i 1888

Nesten ett år etter byggestart, nærmere bestemt 16. september 1888, ble det nye tårnet innviet. Det var en stor begivenhet. Byens torv var pyntet til fest. Det var et stort oppmøte av spente mennesker som fikk med seg taler og salutter fra marinefartøyer og selfangstskuter. “Været var vakkert da Marinemusikken spilte på Torvet”, skrev journalisten fra Tønsbergs Blad. Deretter gikk det et tog av mennesker opp til Slottsfjellet der det var satt opp en talerstol. Her holdt byfogd Johan Randulff Garben først en tale for kongen, før Gustav Conrad Hansen holdt innvielsestalen. Til stede var selvfølgelig tårnets arkitekt, stadsingeniør August Bergh fra Fredrikstad, og fjellets grunneier, grev Peder Anker Wedel Jarlsberg (1809–1893) – Norges siste greve (siden ingen nye fikk denne tittelen etter 1821).  

Da festen nærmet seg slutten, ble tårnet og fjellet lyst opp av marinens lyskastere. En «toppeffekt» i 1888. Det nye tårnet var 17 meter høyt. Teglkastellet fra 1276, som ble reist av Magnus Lagabøte (konge 1263-80), var antakelig 25 meter høyt. I dag bare en ruin litt syd for det nye tårnet.

Slottsfjellstårnet ble bygd av firmaet Schwartz & Brunn fra Fredrikstad og kostet 14.000 kroner. Tønsbergs Sparebank var den største bidragsyteren.