Tønsberg Auto-Ekspress publiserte dette bildet 11. mai 1946 med en litt bitter ordlyd.

Tekst: Thomas Nilsen                              Bøker av forfatteren her

A - 004895 (2)Eieren av Tønsberg Auto-Ekspress, Lars Birkland, som i følge telefonkatalogen fra 1941 holdt til i Gunnarsbøveien 9 i Tønsberg (og med telefonnnummer 1995), reklamerte for sitt firma ved å vise et foto tatt like før krigsutbruddet 9. mai 1940. Og under sto følgende tekst:

Disse vognene pluss en eldre hadde jeg i 1940 etter 20 års slit. Ikke før var tyskerne kommet hit før myndighetene rekvirerte vognene. En fikk jeg – etter nye besvær – beholde etter å være rekvirert to ganger. I dag har jeg i alt fire vogner, slik at jeg alltid kan stå til tjeneste. 

Lokale forsyningsnemder rekvirerte kjøretøy til eget bruk, eller etter ordre fra tyske myndigheter. Enkelte steder fikk politiet denne oppgaven. Deler av den tyske angrepsplanen var basert på at tyskerne skulle rekvirerer privatbiler, lastebiler og busser til å transportere tyske tropper eller materiell. Og ofte var det norske sjåfører som tok på seg kjøreoppdragene, frivillig eller under tvang, men som oftest mot betaling. Kjøretøyene derimot kunne få hard medfart, og mange slet med å få erstatning, noe Lars Birkelands innlegg antyder. Krigsutbruddet første til stans i produksjonen, og det var dette blant annet dette Administrasjonsrådet, oppnevnt den 15. april 1940 etter at Vidkun Quisling ble tvunget til å tre tilbake, skulle få en slutt på. I de okkuperte områdene skulle samfunnet så fort som overhode mulig normaliseres. Nedenfor en artikkel fra Tønsbergs Blad 10. mai 1940 om problemer for skofabrikken i Tønsberg Nasko (den kan du lese mer om i årboken Berget 2018 – i bokhandelen i Tønsberg) og økende arbeidsløshet som særlig rammer folk i bygningsbransjen og sjøfolk.

Tønsbergs Blad 10. mai 1940.
Tønsbergs Blad 10. mai 1940.

Mer om krigsårene i Vestfold i bøkene nedenfor: Bestilles via thoml1917@hotmail.no eller Vipps til 135905. Husk å skrivePromotere foto bøkene2 tittel. 250 kroner pr. bok inkl. frakt.

De valgte å kjempe.

Krig og fred Vestfold våren 1945

Familiene som forsvant.