Milorg i Larvik og omegn våren 1945

Milorgjegerne i Larvik var godt bevæpnet i mai 1945, noe som ikke var tilfelle ett år tidligere. Gjennom vinteren 1944/45 mottok milorgavsnittene i Vestfold våpen og annet utstyr fra England. Sluppet ned i fallskjerm over avtalte slipplasser.  I mai 1945 hadde Oddvar Moen, leder av Milorg i Larvik, det øverste ansvaret for å planene ved en tysk kapitulasjon ble fulgt.

Tekst: Thomas Nilsen           Bøker om krigen i Vestfold

Ledere for A – 155 våren 1945 var Oddvar Moen. Han fikk sine ordre fra distriktledelsen med Josef Haraldsen fra Tønsberg i spissen. De holdt til i skogene på østsiden av Lågen fra sommeren 1944 til mai 1945.  Milorgledelsen i Vestfold, D-15, la planer for fire ulike scenarier: 1. Tysk tilbaketrekning fra Norge 2. Invasjon av allierte styrker 3. Oppløsning 4. Kapitulasjon. Først 1. mai 1945 ble siste alternativ vurdert som det mest realistisk. 

Milorg i Larvik var bedre forberedt enn andre ved frigjøringen,
Milorgjegere i Larvik i mai 1945. Utlånt: Slottsfjellsmuseet.

Selv om Milorg i Larvik deltok i enkelte sabotasjeaksjoner, var hovedoppgaven å skulle forberede å støtte en alliert invasjon, eller forhindre at tyske styrker ødela sivil infrastruktur ved en eventuell invasjon eller tilbaketrekning. Derfor hadde Milorg i Larvik, og andre steder i Sør-Norge, detaljerte planer over viktige broer, havner, bedrifter og kraftforsyning som måtte sikres og forsvares. Drive såkalt antisabotasje, Milorgs viktigste oppgave. Heldigvis ble dette ikke nødvendig, noe som sparte norsk og det norske samfunnet for store økonomiske kostnader.

Milorgjegere i Larvik i mai 1945. Utlånt: Slottsfjellsmuseet.

Lektor Oddvar Moen var som tidligere nevnt avsnittssjef i A-155. Han startet det illegale arbeidet som medlem av staben til Nasjonalgarden i 1941, en organisasjon som etter hvert gikk inn i Milorg. 6. mai 1945 var staben og områdesjefene samlet hjemme hos Oddvar Moen. De skjønte at noe snart kom til å skje, men de var usikre på om de ville få bruk for de planene de hadde utarbeidet. De bestemte seg for å sette områdene i A-155 i alarmberedskap, klare til å rykke ut på kort varsel. Staben og stabslaget tok tilhold på Ulfsbakk gård 7. mai 1945. Hele tiden hadde de god kontakt med distriktsledelsen i D-15. Mobiliseringsordren kom natt til tirsdag, og klokken 01 natt til onsdag 9. mai gikk A-155 inn i Larvik for å ta full kontroll over byen:

I løpet av natten var ca. 800 HS-gutter i virksomhet. Arrestasjoner, besettelse av jernbane, telefon, offentlige bygninger etc. gikk slag i slag uten at det kom til noen konflikt med tyskerne. Det var noen strevsomme døgn inntil alt var kommet i orden. Hovedkvarteret fikk plass på Folkets hus, og mannskapene ble forlagt på Torstrand skole. Brunlanes område holdt til på Herredshuset, Tjølling tok AT-leiren i besittelse, Hedrum og Lardal områder demobiliserte etter kortere tid.

Utdrag rapport fra Oddvar Moen
Milorgjegere i Larvik i mai 1945. Utlånt: Slottsfjellsmuseet.

Den største sabotasjeaksjonen Milorg i Larvik deltok i under krigen, var den koordinerte aksjonen mot jernbanen 14. mars 1945. I alt 34 mann deltok fra avsnitt 155 i operasjon Betongblanding. Mange fra avsnittet var sentrale i mottak av flyslipp og med utdanningen av milorgjegere. Avsnittet omfattet Larvik, Stavern, Brunlanes, Hedrum, Tjølling, Lardal og del av Andebu. 

I mai 1945 hadde avsnittet 818 mann, inkludert 37 “skaugutter”, fordelt på fem områder:  

0 – 1551 Larvik 

0 – 1552 Brunlanes og Stavern  

0 – 1553 Tjølling  

0 – 1554 Hedrum og del av Andebu 

0 – 1555 Lardal 

Deler av denne artikkel er utdrag fra boken “Krig og fred – Vestfold våren 1945”. Selges på Norli, her eller via e-forlaget

BOK: Krig og Fred Vestfold våren 1945
« »