Det er mulig å bestille foredrag for blant annet foreninger og lag med temaet “Vestfold våren 1945” eller “Familiene som forsvant”. Begge foredragene har normalt en varighet på 45-55 minutter med en mengde fotografier som blir vist tilhørerne. I tillegg vises en kort film til “Familiene som forsvant. Send en mail til thoml1917@hotmail.no for å avtale om tid og sted.

Freden_omslag minifamiliene_som_forsvant_med_terning reklame2

Mannskaper fra A-153 rykker inn i Tønsberg. (Foto: Ove Edgar Kværne/ Kilde: Krig og Fred- Vestfold våren 1945)
Mannskaper fra A-153 rykker inn i Tønsberg. (Foto: Ove Edgar Kværne/ Kilde: Krig og Fred- Vestfold våren 1945)