Nødhjelp fra Læsø til Tønsberg

I boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” er det et fotografi tatt av Ove Edgar Kværne i begynnelsen av juni 1945. En stor folkemengde samlet seg nede ved bryggene i anledning ankomsten av en dansk fiskekutter.

Tekst: Thomas Nilsen

ove-14-liten
Fiskekutteren “Hans Larsen” på vei inn langs brygga i Tønsberg 3. juni 1945. (Foto: Ove E. Kværne. Utlånt: Daniel Johannesen)

Her følger deler av teksten som var kilden til opplysninger om hva den danske fiskekutteren hadde med seg av matvarer til Tønsbergs befolkning. Etter fem år med krig og okkupasjon var landet preget av knapphet på mye, og i Danmark, et land som selv hadde opplevd fem år med okkupasjon, ble det samlet inn nødhjelp til Norge. De hadde lite, men Norge hadde mindre:

Dansk fiskekutter til Tønsberg med storslagen gave.

15—20 tonn kjøtt, flesk, egg, fisk m. m., innsamlet på Læsø. Stor hyldest til besetningen: — Første danske skipsbesøk etter frigjøringen.

Lørdag ettermiddag kom en tiltalende dansk fiskekutter inn på Tønsberg havn og la til ved bryggen like sønnenfor ferjestedet. Det var «Hans Larsen» av Fredrikshavn, skipper Rasmussen. Besøket var bemerkelsesverdig på mer enn en måte. Det var første gang på 5 år vi kunde hilse velkommen en representant for Danmark under frie forhold, — det var jo i og for seg en begivenhet stor nok. Men dette bleknet fullstendig da det ble kjent hvilken last «Hans Larsen» skjulte i sitt velpleiede skrog og hensikten med Tønsberg-besøket. Skipet kom med matvarer — de beste danske matvarer, — samlet inn blant gode danske menn og kvinner for å deles ut som gave blant Tønsbergs befolkning. Det kostelige innhold bestod bl. a. av:

19 nyslaktede griser,

4 kalver,

1 okse,

12.000 egg,

et større parti mel og gryn,

470 kjempemessige rugbrød (de veide 4 kilo pr. stk.),

4 tonn poteter og gulrøtter,

1 200 kilo meierismør,

endel ost, leverpostei og marmelade.

Videre et rikholdig utvalg ferdigpakkede yarer til forskjellige adresser.

Og til slutt: i fiskekummen 700 kg. levende rødspette.

I boken "Krig og Fred - Vestfold våren 1945" kan du lese mer om de siste månedene av okkupasjone i Vestfold. I tillegg er den rikt illustrert med over 400 fotografier og dokumenter fra Tønsberg og andre steder i fylket..
I boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945” kan du lese mer om de siste månedene av okkupasjone i Vestfold. I tillegg er den rikt illustrert med over 400 fotografier og dokumenter fra Tønsberg og andre steder i fylket..

Det var, som man kan forstå, et rent fata morgana for de mange som etterhvert samlet seg på bryggen. Slike varemengder har jo ingen sett så lenge «herrefolket» voldsbodde her, i et hvert fall ikke på norske hender. Og mangt et begjærlig blikk gikk over bryggekanten da lossingen begynte. Tanken gikk vel også i takknemlighet til Danmark og danskene som kunde øse av sitt over flødighetshorn på en slik synlig imponerende måte. Hvor meget større må ikke denne takknemlighet bli når mann får vite på hvilket grunnlag ekspedisjonen var bygget! Alt sammen er nemlig gaver fra den lille øy Læsø som ligger øst for Fredrikshavn. Læsø er 116 kv. km., altså vel dobbelt så stor som Nøtterøy hva areal angår, men har bare ca. 3200 innbyggere. Varemarkedet i Danmark er selvsagt meget rikere enn hos oss, men folk tar feil om man tror det flyter av melk og honning. Der er rasjonering og kortsystem slik som vi kjenner til gjennem krigens trange og lange år, og det er såvisst ikke bare å kjøpe og skipe avsted for å skaffe utløsning for varme følelser og sympatier. Sett mot denne bakgrunn er den hjelp som kommer fra våre  gode naboer så meget større — og vår takknemlighet så meget dypere.

Når vi har fortalt  at det var folk fra Læsø som tok initiativet til gadet ha sin interesse å nevne at  Læsø ikke er et helt ukjent begrep i Tønsberg. Et par år før krigen, såvidt vi husker i 1938, måtte fabrikkeier Olaf Norheim fra Barkåker sammen med en venn nødlande med et lite fly på selsamme øy på tur fra Danmark til Sverige. De havnet i god behold i en bølgende åker og fløy videre etter et kortvarig opphold da været bedret seg.

Forøvrig kan nevnes at fru sokneprest Blom Svensen, Sem, har trådt sine barnesko på Læsø og at hun kjente personlig flere av dem som lørdag kom med «Hans Larsen». Gjensynet må man trygt kunne si artet seg meget hjertelig for begge parter.

De danske gjester var følgende: Fru dyrlæge Pedersen, Byrum, fru Ellen Høyer (født i Oslo, gift med Hoffmann Høyer, Læsø), Johannes Hansen (som i parents bemerket var den der i første omgang tok initiativet til denne hjelpeaksjon), videre: Aage Rasmussen, Kristian Petersen, Fredrik Larsen, Thorvald Larsen. Skibets kaptein var Hans Rasmussen og matros: Stenberg Petersen. Båten eies av firmaet I. A. Larsen, Fredikshavn som hadde stillet den til gratis disposisjon for turen .

Men tilbake til selve gaven. Vi lar en av ferdens 2 kvinnelige representanter  og dens primus motor, fru dyrlæge P e d e r s e n, fortelle:

— Det var jo dette at vi hadde fått fred. Vi var lykkelige over igjen å være fri. Det var den 5. mai. Men vår glede var ikke hel og ubeskåren, den var ikke hel og ubeskåren, den var ibiandet sorgen over at ikke Norge også vår glede og takknemlighet stor den 5. mai, så var den kanskje enda større den 7. mai, da meldingen nådde oss om at tyskerne hadde kapitulert også i Norge. Vi hadde alltid ønsket å bringe en hyldest til nordmennene for deres innsats i frihetskampen, og så fant vi da på å ville forsøke å nå frem med en maipakke. For det visste vi kunde komme godt med. Så begynte vi mandag ettermiddag, egentlig kom vi ikke i gang før siste tirsdag, og torsdag var det hele ferdig. Hvor vi kom slo folk hjertedøren på vidt gap og gav hva de evnet i form av penger og mat. Vi samlet inn fra i alt 1010 husstander og resultatet har De selv sett.

Kilde: Tønsbergs Blad 3. juni 1945.

"Hans Larsen" ved brygga i Tønsberg. Bildet er hentet fra boken "Krig og Fred - Vestfold våren 1945".
“Hans Larsen” ved brygga i Tønsberg. Bildet er hentet fra side 168 i boken “Krig og Fred – Vestfold våren 1945”.

I boken «Krig og Fred – Vestfold våren 1945» er det flere fotografier fra Tønsberg og andre steder i fylket. Mange av fotografiene fra maidagene i Tønsberg ble tatt av Ove Edgar Kværne, som også foreviget øyeblikket da «Hans Larsen» la til kai, og det store oppmøtet av tønsberggensere. Gleden var stor. Det var den gang vi var avhengig av nødhjelp fra våre naboland.

Bøker av artikkelforfatteren:

Bøker av artikkelforfatteren (Bokhandel eller via forlagene) :

Krig og fred – Vestfold våren 1945

Familiene som forsvant – Vestfolds jødiske befolkning 1880-1945

Medforfatter (Med Dag O. Bruknapp):

De valgte å kjempe – Vestfoldinger i felttoget 1940

Les mer i Krig og Fred - Vestfold våren 1945.
Les mer i Krig og Fred – Vestfold våren 1945.

familiene_som_forsvant_med_terning reklame2

 

Forsiden på boken som ble utgitt på Ares Forlag AS november 2016.

Forsiden på boken som ble utgitt på Ares Forlag AS november 2016.

 

« »