20. januar 1942 fikk alle jødiske innbyggere i Norge beskjed om å melde seg på nærmeste politi- eller lensmannskontor. De skulle få en “J” stemplet inn i legitimasjonspapirene.

Dette var det første offisielle tiltaket som varslet at ting snart kom til å endre seg for et lite antall mennesker i Tønsberg, Vestfold og resten av Norge. Les mer i “Familiene som Forsvant”.