Krigsfanger i Vestfold – Guriløkka i Sande

Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen 22. juni 1941, operasjon Barbarossa, ankom de første sovjetiske krigsfangene Norge, og Vestfold. Fangene av ulik nasjonalitet, ble satt til mange typer tvangsarbeid. Fra bygging av kystfort til hogst av skog. En av leirene for krigsfanger var Guriløkka i Sande, overtatt av Milorg 9. mai 1945.

Tekst: Thomas Nilsen

Et fotografi fra mai 1945 viser lokale Milorg-jegere oppstilt utenfor fangebrakkene på Guriløkka i Sande. De nylig frigjorte fangene hadde overlevd krigen, og freden ble feiret sammen med lokalbefolkningen. Om noen uker skulle de returnere til Sovjetunionen – til en uviss skjebne. I en oversikt fra 22. mai 1945 kommer det frem at det var 102 tidligere sovjetiske krigsfanger i leiren i Sande. I hele Vestfold var det noe over 2300 fanger, fordelt på seks leire, og mindre underleirer. F.eks. er det dokumentert mindre grupper ved ulike havne- og industrianlegg. Det var russere, men også mange ukrainere fra dagens Ukraina, og andre folkegrupper innenfor grensene av Sovjetunionens grenser ved utbruddet av det tyske angrepet 22. juni 1941.

Over 300 krigsfanger

I november 1944 kom den første gruppen med russiske fanger med tog til Sande stasjon. De 380 fangene måtte gå seks kilometer til Guriløkka. Denne gruppen ble overført til en annen leir, og 100 nye fanger kom i februar 1945. Helsetilstanden til denne gruppen skal ha vært dårligere. Fangevokterne var trolig soldater fra Østerrike. Russerne arbeidet utenfor leiren, noe som gav lokalbefolkningen mulighet til å legge mat til dem langs veien.  En av oppgavene var byggingen av en knottfabrikk i Sande. 

Guriløkka - en leir for krigsfanger
Dette skal være et bilde av svelvikinger og sandesokninger som var med i Milorg under 2. verdenskrig. Bildet er tatt på nasjonaldagen og de har tatt oppstilling på Guriløkka i Sande – en tysk krigsfangeleir for sovjetiske krigsfanger.(foto og tekst Vestfoldarkivet)

Rømte fanger og retur til Sovjet

En rømt fange fra denne leiren ble holdt skjult av en Milorg-celle ved Eidsfoss i 1945 før russeren ble sendt via Tønsberg til Sverige. Ved frigjøringen i mai 1945 hadde leiren 103 fanger, og forholdet mellom fangene og sivilbefolkningen i området blir beskrevet som godt. Det hadde vært innsamlingsaksjoner, og 17. mai ble det holdt konsert og stor fest for russerne. Russerne ble sendt hjem til Sovjetunionen via Oslo i juni 1945, og kort tid etter ble leiren revet.  

Utdraget er hentet fra boken “Krig og fred – Vestfold våren 1945“.

BOK: Krig og Fred Vestfold våren 1945
« »