9 Domkirken Kongsgårdsanlegget (P)

Minnesmerke over Svend Foyn få år etter 1915.