Avdukingen av minnebautaen i 1971. (Foto: Slottsfjellsmuseet)