De tyske soldatene drar fra Bolærne fort, mens Milorg overtar 12. mai 1945. (Aasta Ragnhild Krohn)