Det norske flagget heises på Bolærne fort 12. mai 1945. (Utlånt: Aasta Ragnhild Krohn)