Slottsfjellet sett fra Møllebakken med Kockegaarden i forgrunnen i 1868. Tretårnet sto under jubileet i 1871, men brant ned i 1874. Tårnet ble bygd i 1856. Foto: Slottsfjellsmuseet.