Nøytralitetsvakt i Finnmark 1939. Røyk fra kampene på finsk side i bakgrunnen. Finsk Petsamo skulle om noen måneder bli en del av Sovjetunionen, og i dag russisk område.