Fagerheim og Kaldnes rundt 1900. Fagerheim verft er lagt ned, Kaldnes mekaniske tar over. (Ansgar Th. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)