Barken Lindesnes som ble ombygd og fikk oljetanker ved Fagerheim Verft vinteren 1877-1878
( Foto: Ansgar TH. Larsen. Utlånt av Slottsfjellsmuseet)