Milorg på vakt ved tysk sperring i Kongegata (Utlånt: Per Nyhus fotosamling)

sperring fra krigens dager, her overtatt av frigjøringsstyrkene i maidagene 1945.