Bærug bru ved Farris i Larvik kommune etter aksjonen 14. mars 1945. Tyske soldater og sivile vurderer skadene. Milorg hadde lagt igjen britiske effekter for å gi inntrykk av at britiske kommandosoldater sto bak aksjonen. Milorgjegeren hadde fått opplæring av nordmenn fra Kompani Linge som hadde blitt overført til Norge. De trente milorgjegere på hemmelige steder i Vestfolds skoger.