Fra nedleggelse av grunnsteinen til Slottsfjellstårnet 26. september 1887. (Slottsfjellsmuseet)