De gamle lokalene til TB i Håkon Gamles gate.(Wikipedia/Peter Fiskerstrand)