Jernbaneovergang ved Kjelleolla, Tønsberg, sprengt 14. mars 1945 av Milorg i Tønsberg,