Kåre Nordstrøm i midten. Foto fra 1945 hentet fra boken “Milorg i Horten”.