Milorgtroppen fra Nykirke – Underlagt 0 1523 (Borre)